SCP-6161


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-6161

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6161 được lưu trữ trong một tủ khóa vật phẩm bảo mật tiêu chuẩn tại Điểm-55. Hiện chưa rõ liệu tủ chứa dị thể có trở thành một cá thể SCP-6161-1 hay không, nhưng quy trình này đã được chấp thuận. Nhân sự cầm SCP-6161 chỉ được chạm vào chuôi của dị thể, tránh lưỡi dao.

Mô tả: SCP-6161 là một chiếc dao cắt bánh, có chiều dài 23 cm và làm bằng thép. Khi SCP-6161 được sử dụng để cắt một vật thể, nó có khả năng cắt xuyên qua bất kỳ vật liệu nào một cách dễ dàng. Các vật thể được cắt bởi SCP-6161 sẽ trở thành cá thể SCP-6161-1.

Các cá thể SCP-6161-1 sẽ tiếp tục biểu hiện các đặc điểm cơ bản ở bên ngoài, nhưng bên trong của chúng hoàn toàn làm bằng bánh. Bánh bên trong các cá thể SCP-6161-1 được báo cáo là có hương vị khác nhau.

Phụ lục 6161.01: Nhật ký Thử nghiệm

Thử nghiệm: 01

Đối tượng thử nghiệm: Thanh thép

Kết quả: SCP-6161 cắt xuyên qua thanh thép một cách dễ dàng. D-1221 được yêu cầu tiêu thụ một phần SCP-6161-1. Mùi vị được báo cáo là "đất và kim loại".

Thử nghiệm: 05

Đối tượng thử nghiệm: Bánh xe

Kết quả: SCP-6161 cắt xuyên qua bánh xe một cách dễ dàng. D-1221 được yêu cầu tiêu thụ một phần SCP-6161-11. Mùi vị được báo cáo là "dầu nhớt, với kết cấu cao su".

Thử nghiệm: 11

Đối tượng thử nghiệm: Laptop của Ts. Greene

Kết quả: SCP-6161 cắt xuyên qua laptop một cách dễ dàng. D-1221 được yêu cầu tiêu thụ một phần SCP-6161-12. Mùi vị được báo cáo là "[giống như] nhựa với một số mảnh giòn".

Thử nghiệm: 17

Đối tượng thử nghiệm: Bánh sinh nhật của Ts. Greene

Kết quả: SCP-6161 cắt xuyên qua chiếc bánh một cách dễ dàng. D-1221 được yêu cầu tiêu thụ một phần SCP-6161-1. D-1221 từ chối thử nghiệm sau khi nhìn thấy miếng bánh, đã biến thành sỏi và đá. Không có mùi vị nào được thu thập.

Thử nghiệm: N/A

Đối tượng thử nghiệm: N/A

Kết quả: Ts. Greene cố gắng cầm SCP-6161 cho lần thử nghiệm tiếp theo nhưng vô tình bị lưỡi dao chọc vào ngón tay. Trong khi tìm cách sơ cứu, SCP-6161 được phát hiện là không gây tổn hại cho Ts. Greene, nhưng đã ảnh hưởng đến ông với dị tính của nó. Ts. Greene ngay lập tức được coi là một cá thể SCP-6161-13. Mùi vị được báo cáo là "gần giống như thịt lợn".

Thử nghiệm bổ sung với SCP-6161 đã bị đình chỉ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License