SCP-6195

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-6195

Phân loại: Eparch1

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6195 hiện đang được lưu trữ trong một tủ khóa vật phẩm giá trị cao tiêu chuẩn tại Điểm 73. Các bản sao của SCP-6195-A sẽ được lưu giữ trên các máy chủ nội bộ của Tổ Chức. Tổ Chức sẽ thanh trừng những nhân sự truy cập trái phép và cấp thuốc lú cho các cá nhân bị ảnh hưởng.

Mô tả: SCP-6195 là một chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S10. Ngoài việc SCP-6195-A có mặt trong các tệp, nó không sở hữu đặc tính dị thường.

SCP-6195-A là bản ghi âm nghiệp dư buổi hòa nhạc của ban nhạc grunge Nirvana. Cụ thể hơn, SCP-6195-A là một video từ phía góc nhìn đám đông về buổi biểu diễn của ban nhạc tại Khách sạn OK2 vào ngày 17 tháng 4 năm 1991. Nó được coi là dị thường do được ghi lại trên chính SCP-6195 trong đêm diễn ra hòa nhạc, với chất lượng video không tương đồng với máy ảnh cỡ điện thoại thông minh năm 1991.

Giống như các cảnh quay bất thường khác của sự kiện, bản ghi bị rung lắc và chuyển đổi tiêu điểm định kỳ giữa các thành viên của ban nhạc là Kurt Cobain (guitar/hát chính), Krist Novoselic (bass) và Dave Grohl (trống). Sự hiện diện của SCP-6195 và chủ sở hữu của nó dường như không ảnh hưởng đáng kể đến thời gian theo bất kỳ cách thức cổ điển nào, những người bảo hộ cho rằng thiết bị chỉ là một loại máy ảnh khác được sử dụng để ghi lại sự kiện.

Phát hiện: SCP-6195 đã được Tổ Chức mua lại trong cuộc đấu giá thông qua Marshall, Carter & Dark. Được bán với giá tương đối rẻ 15.000 đô la, nó được coi là một dị vật có giá trị thấp do đặc tính thông thường.3

Ngay sau khi Tổ Chức mua lại SCP-6195, Giám đốc Điểm 73 Trisha Jones đã nhận được tin nhắn trên tài khoản Facebook cá nhân từ một người tự xưng là người tạo ra SCP-6195-A. Sau khi cung cấp một bức ảnh của chính nó (từ đây được gán mã định danh SCP-6195-B) và Kurt Cobain chụp cùng nhau trong buổi biểu diễn4 để làm bằng chứng cho tuyên bố của mình, SCP-6195-B đã cố gắng thương lượng về việc phát hành công khai SCP-6195-B “vì lợi ích của người hâm mộ” để đổi lấy việc tham gia vào Tổ Chức. Đề nghị đã bị từ chối và các đặc vụ của ĐĐNCĐ đã được cử đến vị trí của SCP-6195-B trong vòng 24 giờ kể từ khi tin nhắn đầu tiên được gửi đi.

Nhật ký Thẩm vấn Ban đầu SCP-6195-B:

Thẩm vấn viên: Giám đốc Điểm 73 Trisha Jones (“Ts Jones”)

Ts. Jones: Xin hãy nói tên của anh.

SCP-6195-B: Con mẹ mày.

Ts. Jones: Nếu như không hợp tác, anh sẽ không thấy dễ chịu mấy khi ở đây đâu.

SCP-6195-B: Dù sao thì tôi cũng đang định đến đây! Tất cả những gì mấy người phải làm là phát hành bản ghi âm của tôi.

Ts. Jones [Thay đổi phong thái]: Thứ nhất, anh không thể thương lượng với Tổ Chức. Thứ hai, bất kỳ thiết bị dị thường nào cũng không thể được công bố rộng rãi, cho dù nó có ổn định ra sao. Thứ ba, anh không nên đặt nhầm điện thoại khi nhân viên MC&D đang theo dõi anh.

SCP-6195-B: Mấy người có biết mình là một lũ khốn không?

Ts. Jones: SCP-6195-B, tôi sẽ bắt đầu hỏi anh các câu hỏi về SCP-6195-A ngay bây giờ. Hãy hợp tác.

SCP-6195-B [Thở dài]: Sao cũng được. Dù sao thì mấy người cũng phải moi thông tin từ tôi mà. Đợi một chút.

Ts Jones: Tốt.

[Sau khi xoa dịu bản thân, SCP-6195-B tiếp tục nói.]

SCP-6195-B: Khoảng ba tháng trước, một lão già tiếp cận tôi ngoài giờ làm việc trong giờ nghỉ trưa. Ông ta tự giới thiệu mình là “Ngài Elvid ” và thấy rằng tôi đang nghe một buổi hòa nhạc cũ của Nirvana. Chúng tôi nói chuyện, và cuối cùng ông ta hỏi tôi có muốn xem họ trực tiếp không.

Ts. Jones: Anh trả lời ra sao?

SCP-6195-B: Lúc đầu, tôi không thực sự hiểu được ông ta đang nói những gì. Nên tôi nói đại rằng 'ừ, tất nhiên là tôi rất thích xem họ trực tiếp, nhưng tôi 25 tuổi và họ sống trước thời đại của tôi.' Sau đó, ông ta thực sự nghiêm túc, nói với tôi rằng tôi có thể xem họ trực tiếp trong một đêm, nhưng tôi phải bỏ ra một thứ có giá trị tương đương.

Ts. Jones [Chỉ vào cánh tay phải của SCP-6195-B, bị cắt cụt ở cổ tay]: Vậy nên anh từ bỏ cái tay của mình luôn?

SCP-6195-B: Đúng vậy. Ông ta cần muốn nhiều hơn nữa ta, nhưng tôi nói rằng ngay cả khi tay tôi được thay thế bằng rô bốt khi y học ngày càng tiên tiến hơn, thì việc học cách sử dụng nó cũng sẽ rất khó khăn. Và tôi còn bị cụt tay trong khi chờ nữa chứ. May là tôi thuận tay trái!

Ts. Jones: Và khi chấp nhận lời đề nghị?

SCP-6195-B: Ông ta hỏi tôi muốn đi xem buổi hòa nhạc nào. Tôi nghĩ về điều đó và nói ông ta đưa tôi đến buổi biểu diễn tại Khách sạn OK vào năm ’91, cùng với tờ 20 đô la từ năm 1990 để tôi có thể mua vé. Ông ta cười với tôi một cách hài hước, chắc là ông ta biết tôi đã chọn được món hời rồi. Sau đó, ông ta vỗ tay, và đột nhiên, tôi đứng bên ngoài buổi hòa nhạc và là đây năm 1991.

Ts. Jones: Hẳn là rất khó để ghi lại một chương trình chỉ với một tay.

SCP-6195-B: Không, tôi không bị mất tay cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Ngài Elvid rất giỏi trong việc đảm bảo rằng tôi có thể thưởng thức buổi biểu diễn.

Ts. Jones [Đứng dậy]: Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Một câu hỏi nữa, tuy nhiên, để thỏa mãn sự tò mò của tôi. Có đáng không?

SCP-6195-B: Cô đùa tôi à? Tôi được xem trực tiếp Nirvana đấy. Còn được chào hỏi với Kurt nữa! Tôi còn lừa được lão đó vài đô cơ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License