SCP-6208


đánh giá: +8+x
MÃ VẬT THỂ: SCP-6208 CẤP BẬC AN NINH 4/6208
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: THAUMIEL HẠN CHẾ

1600px-Empty_room_of_office.jpg

Văn phòng của Giám đốc John Doe, trưởng Phòng Ban Vô thực và là một phiên bản SCP-6208.

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Các phiên bản SCP-6208 phải được chỉ định là không dị thường và bị khóa.

Các nhân viên của Tổ Chức phải được thông báo về sự tồn tại của Phòng ban Vô thực thuộc Tổ Chức SCP.

Mô tả: SCP-6208 là hậu quả của một sự kiện dị thường diễn ra định kỳ ảnh hưởng đến hầu hết các cơ sở quan trọng của Tổ Chức. Sự kiện này được biểu hiện thông qua các biến đổi tự phát tại các văn phòng, khu thử nghiệm và các buồng quản thúc tại các Điểm của Tổ Chức. Các phòng bị biến đổi nói trên thường được trang bị đầy đủ nội thất, với các vật dụng và đồ trang trí thông thường, bao gồm bàn làm việc, bàn họp, tủ đựng hồ sơ và các văn phòng phẩm khác đúng theo quy chuẩn của Tổ Chức.

Tất cả các phiên bản SCP-6208 đều chứa bảng tên, máy tính và áp phích liên quan đến Phòng ban Vô thực. Cho đến nay, vẫn chưa xác định được nhân sự nào làm việc cho Phòng ban Vô thực.

Sau sự xuất hiện của SCP-6208 trên nhiều địa điểm của Tổ Chức, một cuộc điều tra về Phòng ban Vô thực đã được tiến hành liên quan đến SCP-6208. Mặc dù hồ sơ cho thấy sự tồn tại và sự tham gia tích cực của Phòng ban trong các hoạt động làm việc như các phòng ban thông thường, mọi nỗ lực xác định vị trí hay nhận dạng bất kỳ nhân sự nào của Phòng ban đều thất bại, ngoại trừ Giám đốc John Doe.

Báo cáo ngày 11/30/21: Một cuộc thăm dò vào một phiên bản SCP-6208 do Phòng ban Lan truyền Nhận thức tiến hành đã được phê duyệt. Nghiên cứu viên Jennifer Williams đã có thể tiến vào SCP-6208 bằng Thang đo Kant và một Neo Hằng thực Scranton đã được sửa đổi để xác định vị trí bất kỳ nhân viên nào bên trong SCP-6208.

Báo cáo ngày 12/01/21: Nghiên cứu viên Williams đã được chuyển đến Phòng ban Vô thực, theo yêu cầu đặc biệt của Giám đốc Điểm-0 John Doe. Nỗ lực để xác định vị trí của Williams đang được tiến hành.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License