Bản ghi Thông tin Bổ sung SCP-6222-1

Bản ghi Thông tin Bổ sung SCP-6222-1
Tác giả: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
Đăng vào 01 Jan 2022 09:21
đánh giá: +7+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

Bản ghi Thông tin Bổ sung SCP-6222-1

Bản ghi Thông tin Bổ sung SCP-6222-1
Tác giả: AftokratorAftokrator
Đăng vào ngày 20/09/2021
đánh giá: +7+x

Đây là bản ghi bổ sung thông tin về những thực thể được phát hiện bên trong SCP-6222. Hãy liệt kê thêm các thực thể mới vào danh sách theo mẫu sau.
Phát hiện bởi: Ts. Wong
Ngày phát hiện: 20/09/21

Loài: 163 cá thể Pygocentrus nattereri (Cá piranha đỏ)
Phạm tội: Trốn thuế
Ghi chú: Đã ghi nhận nhiều trường hợp các biên lai của nhân sự hoạt động gần buồng giam biến mất khỏi ví.

Loài: Không rõ 1 cá thể Ornithorhynchus anatinus (Thú mỏ vịt)
Phạm tội: Mạo danh
Ghi chú: Cá thể SCP-6222-1 này không thể được xác định loài trong lần phát hiện ban đầu do một hiệu ứng nhận thức độc đã khiến người quan sát không thể nhận biết rằng nó là động vật có vú và thú mỏ vịt. Cá thể sau đó đã được xác định loài chính xác thông qua ảnh chụp.

Loài: Không rõ, 3 cá thể thuộc Bộ Cá voi
Phạm tội: Hành hung, bạo lực gia đình
Ghi chú: Các cá thể SCP-6222-1 có trí khôn và sở hữu khả năng ngoại cảm. Chúng không thể nhận thức cũng như giao tiếp với những người quan sát, thay vào đó chúng thảo luận với nhau về nhiều chủ đề thông thường bằng tiếng Hy Lạp Ionic.

Phát hiện bởi: Ts. Rallison
Ngày phát hiện: 20/09/21

Loài: Odontodactylus scyllarus (Tôm tít công)
Phạm tội: Hành hung nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí trái phép
Ghi chú: Các chi trước của cá thể SCP-6222-1 này được dán vào nhau bằng thứ có vẻ như là băng keo.

Loài: 2 cá thể Neoclinus blanchardi (Cá đầu viền)
Phạm tội: Hành hung nghiêm trọng, quấy rối.
Ghi chú: Hai cá thể SCP-6222-1 này được giữ trong các bể chứa riêng biệt. Tuy vậy, người quan sát vẫn có thể nghe thấy tiếng hai cá thể này quát tháo với nhau.

Phát hiện bởi: Ts. Kelp
Ngày phát hiện: 20/09/21

Loài: 20 cá thể Carassius auratus (Cá vàng)
Phạm tội: Tống tiền
Ghi chú: Không có cá thể cái nào được tìm thấy bên trong bể.

Phát hiện bởi: Ts. Yura Fisch
Ngày phát hiện: 20/09/21

Loài: 1 cá thể Makaira nigricans (Cá cờ xanh)
Phạm tội: Mạo danh
Ghi chú: Vẻ ngoài của cá thể SCP-6222-1 này bị biến dạng nghiêm trọng. Cá thể này có vây ngực và vây đuôi dài bất thường, cùng với cái đầu hình cầu nổi bật, bên trên mọc một dạng vật chất lạ giống như lông thú.

Phát hiện bởi: Ts. Lee Roy Carlson
Ngày phát hiện: 20/09/21

Loài: Chưa rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Xâm phạm
Ghi chú: Buồng giam chứa một phần xác của một chiếc máy bay Lockheed Model 10 Electra đã qua sửa đổi cấu trúc.

Loài: 5 cá thể Pagurus bernhardus (Ốc mượn hồn)
Phạm tội: Khỏa thân nơi công cộng
Ghi chú: Các cá thể trên không mang theo vỏ.

Loài: Chưa rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Xả rác bừa bãi.
Ghi chú: Buồng giam rất rộng, với chiều rộng, chiều dài và độ sâu vào khoảng 150 mét. Gần như toàn bộ thể tích này bị chiếm cứ bởi "tù nhân" là một tảng băng có hình dạng bất thường với một mặt được sơn màu đỏ.

Loài: Chưa rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Làm chết cá bằng phương tiện giao thông, phóng hỏa, hành hung, ngược đãi động vật, gây thiệt hại về mặt tài sản, xâm nhập bất hợp pháp, trộm cắp, xâm phạm khu vực cấm, theo dõi, quấy rối, mạo danh, khỏa thân nơi công cộng, gây ảnh hưởng tiêu cực lên nền hòa bình, vi phạm quy tắc an toàn sức khỏe, xả rác, lái xe không có bằng lái
Ghi chú: DỮ LIỆU BỊ X-ÓA Nghi ngờ có tính chất nhận thức độc và/hoặc thông tin độc.

Loài: 1 cá thể Homo sapiens (Người)
Phạm tội: Cố gắng mạo danh
Ghi chú: Cá thể mang hình dạng giống với ca sĩ Paul McCartney vào khoảng những năm 1966. Trên đầu cá thể này quấn nhiều băng gạc, và nó có vẻ đang trong tình trạng hôn mê.

Phát hiện bởi: Nghiên cứu viên Cấp cao Levine
Ngày phát hiện: 21/9/21

Loài: 4 cá thể Pygoscelis antarctica (Chim cánh cụt quai mũ)
Phạm tội: Cướp có vũ trang, tàng trữ vũ khí trái phép, khủng bố, trộm cắp, phá hoại của công, cố ý giết người, giết người cấp độ ba, gian lận thuế, trốn thuế, hành hung
Ghi chú: Các đối tượng có vẻ có tri giác, nói được nhiều thứ tiếng1 và có khả năng triệu hồi các vật thể khác nhau bằng những phương pháp dị thường không xác định.2 Các đối tượng thường xuyên cố gắng vi phạm quản thúc, mặc dù chưa có nỗ lực thành công nào được ghi nhận tính tới thời điểm hiện tại.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Giết người cấp độ một, Ăn cắp danh tính, Khủng bố, Phản quốc, m mưu diệt chủng, Hành hung
Ghi chú: Đối tượng dường như là một cỗ máy tự động có vẻ ngoài giống một cá thể Carcharodon carcharias (Cá mập trắng lớn). Ở hai bên thân cá thể là các cánh có thể mở ra, làm lộ một cặp cánh tay thông thường với nắm đấm. Cụm từ "CỖ MÁY QUYỀN ANH ĐẤM CÁ MẬP BÍ MẬT" được in lên lưng của cá thể.

Loài: Pyschrolutes marcidus (Cá giọt nước)
Phạm tội: Hạ nhục
Ghi chú: Nhân sự xung quanh buồng giam của cá thể SCP-6222-1 này thường đột ngột lên cơn la hét, mắng chửi hướng về phía dị thể. Khi được hỏi về hành vi này, nhân sự cho rằng cá thể SCP-6222-1 này đã xúc phạm hoặc nói dối về tính cách hoặc hành động của họ bằng cách này hoặc cách khác, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cá thể này có thể thực hiện hành vi đó.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Mạo danh, Ăn cắp danh tính, Gây rối trật tự công cộng
Ghi chú: Cá thể SCP-6222-1 này dường như là một mảnh gỗ lũa, có vẻ ngoài tương tự như vật thể được chụp trong The Surgeons bức ảnh này.

Loài: Một cá thể Homo sapiens (Người), hai mươi cá thể Pygocentrus nattereri (Cá Piranha đỏ)
Phạm tội: Gian dâm
Ghi chú: Cá thể người dường như đã chết và bị ăn thịt một phần; khả năng cao phần cơ thể này bị tiêu thụ bởi các cá thể piranha. Bên cạnh bảng tên của buồng là một tờ giấy nhớ có ghi dòng chữ "Bây giờ anh ta thực sự đang ngủ cùng cá rồi đấy".

Loài: 1 cá thể Amphiprioninae (Cá hề)
Phạm tội: Dở hơi
Ghi chú: Các nhân sự báo cáo họ đã trải qua một trận cười quá khích không thể kiểm soát khi quan sát trực tiếp đối tượng hoặc đến gần buồng giam trong phạm vi 5 mét.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Ngộ sát
Ghi chú: Cá thể có vẻ là một con vịt cao su có trí khôn và khả năng vận động. Nước trong buồng giam dường như bị ô nhiễm do nồng độ xà phòng cao.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Giết người cấp độ một, trộm cắp, ám sát, âm mưu diệt chủng.
Ghi chú: Đối tượng có vẻ là một thực thể dạng người sống thủy sinh chưa rõ phân loại với da màu xanh ngọc, có vảy, mang và vây nằm trên cẳng tay, cẳng chân và lưng. Cá thể SCP-6222-1 này mặc một bộ áo giáp tấm kiểu trung cổ châu u và mang một thanh trường kiếm, cả hai được làm từ một kim loại không xác định có màu xám đen phát ra ánh sáng màu tím. Mặt sau của tấm giáp ngực có một phù hiệu hình một chiếc găng tay màu tím bao quanh bởi lửa.

Phát hiện bởi: Nghiên cứu viên tập sự Maxine K
Ngày phát hiện: 20/09/21

Loài: Eunice aphroditois (Sâu biển lớn)
Phạm tội: Bắt cóc
Ghi chú: Không

Loài: Architeuthis dux (Mực khổng lồ)
Phạm tội: Hành hung nghiêm trọng, giết người
Ghi chú: Một con dao tự chế làm từ một mảnh kính đã được phát hiện ở gần buồng giam của cá thể; trên con dao này có nhiều vết máu. Phân tích cho thấy lượng máu này thuộc về một cá thể Physeter macrocephalus (cá nhà táng) giới tính đực.

Loài: 3 cá thể Tursiops (cá heo mũi chai)
Phạm tội: Tàng trữ ma túy
Ghi chú: Một túi nylon có khóa chứa chất độc của loài Arothron meleagris (cá nóc một mũi chấm trắng) đã được tìm thấy gần buồng giam này, cùng với một túi khác có chứa rong biển. Đáng chú ý, ở gần buồng giam này có cụm từ “Đéo có xe tăng nào ngăn được tao đâu” được viết trên tường; hoàn cảnh của sự việc này hiện vẫn chưa được làm rõ.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Dạy học trái phép, âm mưu diệt chủng
Ghi chú: Cửa kính của buồng giam có vẻ như đã bị phá vỡ. Có vẻ như trên các bức tường bên trong buồng là những hình vẽ thô sơ, nguệch ngoạc mô tả cảnh nhiều cá thể quạ và bạch tuộc đang tham gia một trận chiến. Một cá thể bạch tuộc được vẽ lớn hơn hẳn những cá thể còn lại.

Phát hiện bởi: Ts. Akabi Hayk
Ngày phát hiện: 21/09/21

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: BẤT VI DUNG THỨ
Ghi chú: Buồng giam bị ngăn cách với các khu vực khác bằng một lớp bê tông dày ít nhất 1.5m. Mọi nỗ lực quan sát không gian bên trong của bể, bằng cả các cách thức thông thường và dị thường, đều đã thất bại do bị ảnh hưởng bởi các dị tính dựa trên xác suất. Nhân sự được phân công làm việc tại SCP-6222 đã báo cáo cảm giác ghê tởm và thù ghét bất thường khi ở gần buồng giam này.

Loài: >500 cá thể Aphredoderus sayanus (Cá pecca cướp biển)
Phạm tội: Tiêu thụ văn hóa phẩm lậu
Ghi chú: Nhiều đĩa phim đã hỏng nằm rải rác dưới sàn buồng chứa. Ngay bên dưới bảng hiệu của buồng chứa có một tờ giấy ghi: "Ăn cắp bản quyền không phải trò đùa đâu mấy nhóc! Hãy chắc rằng mình đã mua các bản phim hợp pháp, trừ khi mấy nhóc muốn bị đóng hộp trong đây như bọn cá mòi!" Mặt sau mảnh giấy có vẽ hình logo của Frankfort Animation.

Phát hiện bởi: Ts. Lee Roy Carlson
Ngày phát hiện: 24/09/21

Loài: 3 cá thể Eptatretus stoutii (Cá mút đá myxin Thái Bình Dương)
Phạm tội: Sử dụng tà thuật
Ghi chú: Một cái vạc nhỏ được đặt ở trung tâm buồng giam. Nó được lấp đầy hoàn toàn bằng chất nhầy do các cá thể tiết ra.

Loài: 1 cá thể Vampyroteuthis infernalis (Mực quỷ)
Phạm tội: Ma cà rồng
Ghi chú: Bộ xương của một cá thể Mola mola (Cá mặt trăng) con được gắn vào bên trong các thanh song sắt của buồng giam bằng dây buộc nhựa dạng zip ties. Cá thể không bao giờ lại gần mặt tiền của buồng giam và luôn cuộn tròn trong tư thế phòng vệ ở một trong số các góc sâu phía sau buồng.

Loài: 1 cá thể Anguilla rostrata (Cá chình Mỹ) không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Ma sói
Ghi chú: Song sắt của buồng giam được phủ một lớp bạc mỏng. Cá thể không biểu lộ dị tính cho tới đêm ngày 23 tháng 10, khi nó biến đổi hình dạng thành một cá thể Anarrhichthys ocellatus (Lươn sói) trong vòng vài giờ trước khi trở về hình dạng trước đó.

Phát hiện bởi: Nghiên cứu viên Cấp thấp Zhang
Ngày phát hiện: 26/09/21

Loài: Amphiprioninae (Cá hề)
Phạm tội: Gây rối trật tự công cộng, Lên kế hoạch phạm tội
Ghi chú: Khi quan sát trực tiếp đối tượng, cá nhân sẽ trải qua ảo giác thính giác. Những ảo giác này bao gồm tiếng cười, nhạc được phát trong rạp xiếc thông thường, và tiếng vỗ tay lớn. Cụm từ "Tài sản của Herman Fuller" được in dấu trên đuôi của cá thể.

Phát hiện bởi: Nghiên cứu viên Sơ cấp Mellow
Ngày phát hiện: 08/10/21

Loài: Không rõ
Phạm tội: Vượt ngục
Ghi chú: Buồng giam trống rỗng, với một ký tự huyền thuật trên nền đất. Việc xác định bản chất của ký tự huyền thuật này là không khả thi do băng dính đen đã che phủ phần lớn ký tự.

Phát hiện bởi: Ts. Lee Roy Carlson
Ngày phát hiện: 20/08/22

Loài: Không rõ (xem ghi chú)
Phạm tội: Phản quốc
Ghi chú: Cá thể có vẻ ngoài giống như một phiên bản biến đổi cấu trúc cơ thể của loài Tiktaalik roseae.

Loài: Không rõ (xem ghi chú)
Phạm tội: Không rõ (xem ghi chú)
Ghi chú: Thay vì cửa có chấn song bình thường, buồng được trang bị một cánh cửa sắt đã hoen gỉ. Có một khe hở đóng mở được cao ngang tầm mắt người, tuy nhiên khe hở này đã bị hàn lại ở cả hai bên cánh cửa, và tay nắm cửa đã bị tháo rời. Bên dưới khe hở có gắn một bảng nhỏ ghi dòng chữ "Department of Abalones", tạm dịch “Phòng ban Bào ngư”.3

Loài: Không rõ, nhưng có vẻ ngoài gần giống các loài của chi Latimeria (cá vây tay)
Phạm tội: Du hành thời gian một cách liều lĩnh.
Ghi chú: Không có

Loài: Không rõ; có khả năng là loài Otodus megalodon (cá mập khổng lồ Megalodon)
Phạm tội: Giết người.
Ghi chú: Cá thể có vẻ chỉ bao gồm phần xương hàm và răng có khả năng chuyển động của một con Megalodon hoặc một loài cá mập lớn khác.

Loài: Crocodylus porosus (cá sấu nước mặn)
Phạm tội: Mồi chài, cư xử khiếm nhã ở nơi công cộng
Ghi chú: Dường như cá thể này có bôi son đỏ chói nhoe nhoét trên khóe miệng và có trang điểm bằng bút kẻ mắt.

Phát hiện bởi: Ts. Jerald Dino
Ngày phát hiện: 10/09/21

Loài: Elasmosaurus platyurus (Elasmosaurus)
Phạm tội: Khủng bố
Ghi chú: Các vây trước, một phần cổ và mắt phải của đối tượng được thay thế bằng các bộ phận cường hóa điều khiển học tương tự như các thiết bị thường được sử dụng bởi Anderson Robotics.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Gây thiệt hại về mặt tài sản
Ghi chú: Cá thể dường như là một cỗ máy tự động màu đỏ lớn, có vẻ ngoài giống với loài Mosasaurus hoffmannii (Thằn lằn sông Meuse). Mỗi ngày, đối tượng đều mở miệng và liên tục lặp lại cụm từ "Những chiến binh Preo, tạo dựng nên Preotron" trong 3-4 giờ trước khi dừng mọi hoạt động. Ý nghĩa của hành động này là không rõ.

Loài: Octopus vulgaris (Bạch tuộc)
Phạm tội: Mạo danh, Vi phạm bản quyền
Ghi chú: Có một chiếc kèn clarinet ở một góc buồng giam.

Loài: Kiwa hirsuta (cua người rừng)
Phạm tội: Giết người, lâm tặc, tra tấn, bắt cóc, sở hữu nô lệ
Ghi chú: Đối tượng mang theo một tờ giấy có ghi "chúng ta tha cho các ngươi; cho cơ hội bây giờ, không phải mãi mãi; cho chúng ta bò vào".

Loài: Pliosaurus funkei (Thằn lằn gò)
Phạm tội: Săn tiền thưởng bất hợp pháp
Ghi chú: Đối tượng có một vết sẹo hình chữ X trên mắt trái.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Giết người, Trộm cắp
Ghi chú: Đối tượng có vẻ ngoài giống với loài Alligator mississippiensis (Cá sấu mõm ngắn Mỹ) với một vài đặc tính của loài chim. Có một vật thể không xác định xuất hiện ở một góc buồng giam của đối tượng; dường như vật thể này đã bị hư hỏng nặng.

Phát hiện bởi: Nghiên cứu viên Cấp thấp Không thường trực Ericson
Ngày phát hiện: 12/23/21

Loài: Etmopterus perryi (Cá mập lùn)
Phạm tội: Vô ý làm chết cá
Ghi chú: Các cụm từ "làm ơn thả tôi ra", "tôi không cố ý", "tôi xin lỗi", "tôi không có ý muốn cô ấy chết" và "tôi muốn về nhà" được viết nguệch ngoạc trên bức tường phía sau của buồng giam này.

Loài: Không rõ, xem ghi chú
Phạm tội: Đe dọa và hành hung, cố ý giết người
Ghi chú: Đối tượng dường như thuộc một loài bò sát bán thủy sinh không rõ với bộ vảy màu vàng xanh. Bộ vảy này có vẻ xốp ở một số phần trên cơ thể. Đối tượng có những mảnh xương sắc nhọn thay cho răng và chân chèo ở vị trí của chân sau.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License