SCP-6229

đánh giá: +9+x

Xin chào người dùng! Đầu tiên tôi cần phải xác nhận danh tính của bạn đã trước khi cho phép bạn truy cập tài liệu này. Nếu danh tính của bạn đúng như những gì bạn nói, vui lòng cuộn xuống và xem bức ảnh phía dưới…
kill-agent.jpg
ĐỐI TƯỢNG CÒN SỐNG…

DANH TÍNH ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN…Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License