SCP-6248

SCP-6248
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 30 Sep 2022 14:03
đánh giá: +2+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

SCP-6248
Tác giả LORDXVNVLORDXVNV
Đăng vào ngày 20 tháng 6 năm 2022
đánh giá: +2+x

Mã Vật Thể: SCP-6248

Phân Loại: Thaumiel

tor

Thánh Điểm-6248

Sacrae Causā Prōcēdendae: Thánh Điểm-6248 đã được thành lập vì SCP-6248. Toàn bộ những người hành hương từ Xerophyllan đến điểm này đều phải được chào đón và cho phép tiêu thụ SCP-6248-α.

Những người có thể tiêu thụ SCP-6248-α sẽ được hướng dẫn để hành hương mỗi tháng một lần và truyền dạy lại điều này cho con cháu họ. Những người gặp các triệu chứng tiêu cực sau khi tiêu thụ SCP-6248-α sẽ bị xử tử để quản thúc sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm.

Theo mệnh lệnh từ các nhân sự cấp cao của Fundamentum, cấm các hành vi nghiên cứu thành phần của SCP-6248-α.

Mô Tả: SCP-6248 là một con suối bị nguyền rủa tại Đồi Glastonbury. Nơi xuất phát của suối có dạng hai khe nứt vuông góc với nhau trên mặt đất. Vết nứt dọc trải dài sáu mét từ bắc xuống nam, vết nứt ngang kéo dài bốn mét từ tây sang đông. Vết nứt dọc cắt đường nứt ngang cách đầu phía bắc hai mét.

SCP-6248-α là Dịch Trắng của Yvith, mọc ra từ SCP-6248. Hiện vẫn chưa rõ về thành phần bên trong nó. Chất dịch này đặc hơn nước, loãng hơn dầu, màu trắng và có vị ngọt. Nếu được di chuyển khỏi SCP-6248, nó sẽ trở nên chua và có mùi hôi thối trong vòng ba ngày. Khi đó, có thể nó sẽ không còn an toàn để được tiêu thụ

Khi tiêu thụ Dịch Trắng của Yvith, hai trong số ba người sẽ không bị ảnh hưởng ngay. Một người còn lại sẽ bị đau dạ dày. Các dấu hiệu bệnh rất đa dạng, đau trong bụng, chảy mật, sưng bụng, xì hơi và trong vài trường hợp không khả quan, họ sẽ đi ngoài ra phân lỏng. Người ta tin rằng đây là lời nguyền được Yvith ếm để đề phòng những người đã tiêu thụ Dịch Trắng của cô và nhằm lây lan căn bệnh truyền nhiễm này tới khắp Xerophylla.

Những người còn sống sót sau khi tiêu thụ Dịch Trắng của Yvith mà không bị xử chém sẽ liên tục quay về SCP-6248 để uống thêm SCP-6248-α. Người ta đã ghi nhận rằng những người đã quay về SCP-6248 đều có ngoại hình to lớn và khoẻ mạnh hơn trước và răng cũng chắc khoẻ hơn dân số chung.

Những người còn sống sau khi tiêu thụ Dịch Trắng của Yvith sẽ phải được đưa vào diện theo dõi, để họ và những người cùng huyết thống có thể được chiêu mộ vào Đội Quân Pleimg của Fundamentum để chiến đấu chống lại Màn Đêm Vô Tận của Evropa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License