SCP-6313

đánh giá: +8+x
SCP-6313.jpg

Ảnh SCP-6313 được chụp bởi Ts. Foster.

Mã vật thể: SCP-6313

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Toàn bộ nhân sự thuộc Điểm-88 phải được thông báo tóm tắt về dị tính của SCP-6313. Kiến thức về vị trí hiện tại của SCP-6313 chỉ được giới hạn cho bất kỳ cá nhân nào hiện đang sở hữu nó.

Nhân sự Điểm-88 phải được hướng dẫn từ chối các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến chủ sở hữu hoặc vị trí hiện tại của SCP-6313. Trong mọi trường hợp, không được suy đoán thông tin này.

Sáu tháng một lần, một thông báo trên toàn điểm sẽ được thực hiện nhằm hỗ trợ việc xác định tình trạng hiện tại của SCP-6313. Nếu nó được xác định ở bất kỳ mức độ chắc chắn nào rằng SCP-6313 không còn thuộc quyền sở hữu của Tổ Chức SCP, tài liệu này sẽ được cập nhật và cảnh báo đến cá nhân đứng đầu dự án SCP-6313.

Mô tả: SCP-6313 là một bộ sưu tập lá cỏ xạ hương khô. Nhiều hơn cá nhân không thể nắm rõ vị trí và vận tốc hiện tại của SCP-6313 trong cùng một thời điểm (được gọi là SCP-6313-1 trong tài liệu này). Do những khó khăn trong việc mua lại SCP-6313 để nghiên cứu, cơ chế chính xác mà dị thể này ảnh hưởng đến cả SCP-6313 và SCP-6313-1 vẫn chưa được xác định đầy đủ. Tuy nhiên, giả thuyết rằng SCP-6313 sở hữu các đặc tính vĩ mô tương tự như đặc tính sở hữu bởi các hạt lượng tử.

Một khi hai hoặc nhiều cá nhân biết được vị trí hoặc vận tốc của SCP-6313, sẽ không thể tìm thấy dị thể ở vị trí cuối cùng nó xuất hiện nữa. Các bản ghi về sự kiện dịch chuyển cho thấy dị thể ngay lập tức biến mất khỏi các vị trí đã biết từ trước. SCP-6313 thường được tìm thấy sau đó bởi một cá nhân khác. Hồ sơ về các sự kiện dịch chuyển trước đây cho thấy SCP-6313 sẽ không xuất hiện quá một khoảng cách nhất định1 tính từ cá nhân sở hữu kiến thức về vị trí của nó.

Danh sách sau đây miêu tả những cá nhân từng sở hữu SCP-6313 và các sự kiện khiến dị thể dịch chuyển. Có khoảng cách 13 tháng về kiến thức giữa việc bà Dobson mất dị thể và Ts. Foster có được nó.

Chủ sở hữu trước Nghề nghiệp Nhật ký sự kiện
Mark Reinhart Đầu bếp sống tại Bay Minnette Cố gắng giới thiệu SCP-6313 cùng với một món ăn mà anh ta đang chuẩn bị. Sau khi được lấy ra khỏi bao bì, nó biến mất trước sự chứng kiến của nhân viên nhà bếp.
Phyllis Dobson Giám đốc điều hành cấp trung, Southern Crosscut Pines2 Phát hiện trong ví khi cô về đến nhà. Nó biến mất sau khi cô cố gắng cảnh báo chồng mình về sự hiện diện của nó. Cả hai đều báo cáo sự việc cho Tổ Chức SCP.
Ts. Phillip Foster Tổ Chức SCP, Nghiên cứu viên Cao cấp Tìm thấy SCP-6313 trong hộp đựng găng tay khi đến Điểm-88. Vì kiến thức về SCP-6313 còn ít vào thời điểm đó, ông đã cố gắng đưa dị thể đến người đứng đầu nghiên cứu của Điểm, nhưng nó đã biến mất khi trình bày.
Kay June Tổ Chức SCP, Nhân viên vệ sinh Khi Cô June chưa biết về dị tính của SCP-6313, nó được sử dụng để trang trí và thay đổi hương thơm của một tủ quần áo. Nó đã ở vị trí này trong khoảng 34 tháng. Cô June sau đó được chuyển đến Điểm-43. SCP-6313 được phát hiện bởi người thay thế cô, khiến dị thể biến mất.
Ts. Lillian Una Tổ Chức SCP, Giám sát viên quản thúc SCP-2343 Ts. Una là một trong số ít nhân sự SCP được thông báo đầy đủ về khả năng dịch chuyển của SCP-6313. Cô sở hữu SCP-6313 trong khoảng 17 ngày trước khi vật thể này cố tình biến mất theo quy trình quản thúc hiện tại.

Vào tháng 8 năm 2021, một thông báo trên toàn điểm đã được đưa ra nhằm xác định tình trạng quản thúc của SCP-6313. Vào thời điểm này, không có nhân sự nào của Tổ Chức đưa ra thông tin liên quan đến SCP-6313. Quy trình quản thúc vẫn được cho là đang duy trì, nhưng không phù hợp để đánh giá tính thành công hay thất bại của chính nó.

Thông báo sau đây nên được lặp lại một lần mỗi tuần cho đến khi tình trạng của SCP-6313 được xác định.

Đây là một thông báo liên quan đến SCP-6313. Bất kỳ ai có cỏ xạ hương nên đến ngay phòng quan sát C để thẩm vấn.

Việc tái sửa đổi quy trình quản thúc SCP-6313 hiện đang được tiến hành.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License