SCP-6400


đánh giá: +8+x

Mức độ Đe dọa: Vàng


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Theo mệnh lệnh của Ủy Ban Đạo Đức thuộc Điểm-17, Buồng giam 2/23 thuộc Cơ sở-C được để trống. SCP-6400 không được cản trở hay thâm nhập.

Mô tả: SCP-6400 là một ô cửa sổ hình vuông, hiện đang nằm trên bức tường phía Tây của Buồng 2/23. Nó bao gồm một ô kính hình tròn duy nhất, không có khung hoặc cơ chế mở.

Khi bị phá hủy hoặc cản trở, SCP-6400 sẽ biến mất, xuất hiện trở lại gần phía bức tường. Việc biến mất và xuất hiện trở lại của SCP-6400 dường như diễn ra ngay lập tức, và khu vực bị di chuyển trước đây được khôi phục.

SCP-6400 chỉ xuất hiện trên các bức tường bên ngoài, ưa tiên các phòng có ít hoặc không có ánh sáng tự nhiên. Văn phòng, kí túc xá, và phòng giam thường là mục tiêu của SCP-6400, lên tới 94% các lần xuất hiện.

Con người và những thực thể tinh khôn khác ở bên trong các phòng bị ảnh hưởng đều bị ép buộc phải thường xuyên nhìn vào SCP-6400. Thời gian tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tương quan tiêu cực với độ nhạy cảm với hiệu ứng này, và những nhân sự được giao nhiệm vụ không liên quan ít bị ảnh hưởng hơn so với những nhân sự có thẩm quyền khác. Trong số các cá thể không phải con người và nhân sự Cấp-D, tiếng khóc thường xuyên được ghi nhận.


PHỤ LỤC 6400-A

Dưới đây là bức ảnh của SCP-6400, được chụp ở vị trí hiện tại của nó. Nhân sự nên báo cáo bất kỳ ảnh hưởng kéo dài nào tới Phân khu Tâm thần học.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License