SCP-6404

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

đánh giá: +11+x
Mã vật thể: 6404
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
decommissioned
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhân sự Tổ Chức cần liên tục theo dõi việc chứng nhận khai sinh trên toàn thế giới để phát hiện các cá nhân có tên "Tallakant". Mọi cá nhân được nhận diện với tên gọi Tallakant cần phải được xử lý theo quy trình loại trừ tiêu chuẩn.

SCP-6404 đã được loại trừ thành công vào ngày 4 tháng Mười, 2007. Mọi đề cập về mặt lịch sử và hành chính liên quan đến các cá nhân có tên Tallakant đã được thay đổi dựa theo diễn biến này để các cá nhân khác được ghi công cho những sự kiện lịch sử lớn có liên quan, hoặc để danh tính với tên gọi Tallakant của các cá nhân này bị xóa bỏ theo cách khác. Dù rằng các tên gọi và khẩu ngữ xuất phát từ cái tên Tallakant1 không cho thấy dị tính, chúng đã được thay đổi hoặc loại bỏ khỏi vốn ngôn ngữ chung của nhân loại để ngăn chặn việc tái sử dụng cái tên Tallakant.

Mô tả: SCP-6404 đề cập đến hiện tượng khi mọi cá nhân từng có tên gọi là "Tallakant" ở bất cứ thời điểm nào trong đời2 trở thành một phần của một trí tuệ tổ hợp. Khi một cá nhân đã trở thành một cá thể SCP-6404, không có cách nào để chia tách họ khỏi trí tuệ tổ hợp này. Mọi cá thể SCP-6404 đều có khả năng hoạt động độc lập ở mức độ cá nhân, tuy nhiên họ cũng đồng thời chia sẻ một cách chủ động những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của mình với nhau. Nhìn chung, các cá thể SCP-6404 thường lao động trong các lĩnh vực sau:

 • Giáo dục
 • Nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến sự lây lan và chữa trị các bệnh truyền nhiễm
 • Nghệ thuật thị giác và biểu diễn
 • Các chức vụ trong chính phủ, đặc biệt là các công việc liên quan tới việc làm, phúc lợi xã hội, và quan hệ quốc tế
 • Từ thiện
 • Hoạt động xã hội

Các ghi chép lịch sử đã chỉ ra rằng cái tên Tallakant xuất hiện sớm nhất từ đầu thế kỷ V, với nhiều cá nhân nổi bật từng sử dụng cái tên này. Các cá thể SCP-6404 nổi tiếng trong lịch sử thường tham gia vào những hoạt động thám hiểm, phát triển xã hội và giao lưu văn hóa.

Do đã từng có nhiều danh nhân lịch sử và biểu tượng văn hóa mang tên Tallakant trong suốt chiều dài lịch sử, Tallakant đã trở thành một trong những cái tên dành cho cả nam giới và nữ giới được sử dụng nhiều nhất để đặt tên cho trẻ mới sinh. Theo như ước tính ở thời điểm SCP-6404 bị loại trừ, có khoảng một tỷ cá nhân đang mang tên Tallakant.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License