SCP-6427

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

đánh giá: +9+x

Viết bởi: | Fishish

Mã vật thể: 6427
CấpN/A
Phân loại Quản thúc:
none
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
none
Phân loại Hiểm họa:
none

Mã Vật thể: SCP-64271

Phân loại: Keter2

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Chưa được định nghĩa.3

Mô tả: SCP-6427 là một số hiệu tạm thời được gán cho một thực thể đang tồn tại bên trong Điểm-324. Giới hạn về khả năng dị thường của thực thể vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên SCP-6427 được cho là có khả năng dịch chuyển tức thời, có sức mạnh vật lý khác thường, và có độ linh hoạt được tăng cường.4

SCP-6427 có vẻ ngoài là một thực thể màu xám với chiều cao khoảng 3 mét.5

SCP-6427 có tỷ lệ cơ thể không bình thường, với một số chi kéo dài nhiều hơn 2 mét so với các chi khác.6

SCP-6427 sở hữu tính chất phản lan truyền nhận thức nhẹ, và về mặt lý thuyết, thực thể sử dụng tính chất này để tránh việc bị mô tả.7

SCP-6427 được phát hiện sau khi những quan sát về một nguồn tác động thù địch bên trong Điểm-324 được chứng thực vào ngày 12/10/2021. Thực thể này sau đó tiếp tục nhắm tới các thành viên trong Đội ngũ An ninh Điểm, hoàn toàn khống chế họ và chuyển hướng tấn công sang các nhân sự khác xung quanh.8

Thực thể này đã đột ngột xuất hiện bên trong phòng ở của Nghiên cứu viên Cấp thấp Michaels vào khoảng 3:56 sáng,9 và sau đó đã vô tình bị khống chế bằng một tài liệu mô tả nó10; Michaels đã tạo ra tài liệu này khi cố gắng liên lạc với bất cứ nhân sự nào của Điểm còn hiện diện.11

SCP-6427 được cho là tương khắc với những mô tả bằng chữ viết về dị thể; các mô tả này có khả năng làm thực thể trở nên bất động.12

Trong khoảng thời gian các mô tả về SCP-6427 được viết một cách chủ động nhằm tạo nên một tài liệu, dị thể sẽ cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, dù rằng việc ngừng viết lâu hơn một giây sẽ khiến nó có khả năng chuyển động trở lại.13

[HOẠT ĐỘNG GẦN NHẤT: 560 PHÚT TRƯỚC.]


[HẾT THỜI GIAN KHÓA TRANG.]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License