SCP-6463

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}
đánh giá: +10+x

MÃ VẬT THỂ:

SCP-6463

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:

PENDING


treelake.png

SCP-6463-A

Quy trình Quản thúc Đặc biệt

Ts. Charles Gears phải theo dõi và kiểm tra SCP-6463 về tô pô hoặc sự dị thường giữa các chiều không gian. Tái thiết lập liên lạc với Tổ chức được coi như ưu tiên hàng đầu.

N/A.

Mô tả

SCP-6463 là mã định danh tạm thời cho Chiều không gian-882R53, một mặt phẳng không gian không rõ kích cỡ. SCP-6463 dường như là một đầm muối, với bề mặt rắn chắc và biểu hiện đặc tính phản chiếu gần như hoàn hảo. Bề mặt cũng được ghi nhận là có vị mặn.

Các thực thể bên trong SCP-6463 được cho là không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hình thức tiêu thụ và phân rã năng lượng nào, vì một vài thiết bị điện tử được đưa vào trong SCP-6463 đã hoạt động liên tục trong suốt 296,516 năm mà không bị hỏng hóc, và con người ở bên trong dường như không bị lão hóa hoặc không cần dinh dưỡng, khiến họ trở nên bất tử về mặt sinh học.

SCP-6463 phần lớn không có gì nổi bật, ngoại trừ một cái cây (từ đây gọi là SCP-6463-A) biểu hiện nhận thức độc khiến người quan sát luôn biết được vị trí của nó, bất kể khoảng cách hay tầm nhìn.

Thi thể của Ts. Charles Gears được tìm thấy đang dựa vào SCP-6463-A. Dấu thời gian của lần cuối cùng cập nhật tài liệu này, cùng với báo cáo khám nghiệm tử thi và 1,779,095 nhật ký video được thu hồi trong ổ đĩa xác định rằng ông chết ở độ tuổi ~450,000 do nguyên nhân tự nhiên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License