SCP-6579-D

Sát Thủ Trinh Thám

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
đánh giá: +5+x

MÃ VẬT THỂ: SCP-6579-D
CẤP2
GIỚI HẠN
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
decommissioned
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC TRƯỚC ĐÓ:
archon
PHÂN LOẠI QUY MÔ:
keneq
PHÂN LOẠI HIỂM HỌA:
critical
Item#: {$item-number}
Level2
Containment Class:
{$container-class}
Secondary Class:
{$secondary-class}
Disruption Class:
{$disruption-class}
Risk Class:
{$risk-class}

cambridge%20office.jpg

Văn phòng của Ts. Cambridge (ảnh được chụp trước cái chết của ông).

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả nhân sự của Tổ Chức bị giết bởi SCP-6579 sẽ được hoả thiêu bằng các đơn vị drone vũ trang được điều khiển bởi ShyGuy.aic.

Phụ lục Quy trình Quản thúc: Việc truy cập vào văn phòng của Ts. Cambridge hoàn toàn bị nghiêm cấm. Toàn bộ việc nghiên cứu SCP-6579 sẽ do ShyGuy.aic phụ trách.

Mô tả: SCP-6579 là một thực thể hoặc vật thể có thể đang chiếm giữ bên trong văn phòng của cố Ts. Cambridge, một nhà nghiên cứu chuyên ngành phản truyền nhận thức, thuộc Điểm-41 của Tổ Chức. SCP-6579 có khả năng là một dạng thông tin độc, có đặc tính lan truyền qua những cá nhân đã bị nó ảnh hưởng.

SCP-6579 có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho Ts. Cambridge. Bất kỳ con người nào nhìn thấy Ts. Cambridge, hoặc quan sát văn phòng của ông sẽ bị SCP-6579 giết chết. Ngoài ra, bất kỳ ai chứng kiến một người khác bị SCP-6579 giết chết cũng sẽ kích hoạt dị tính của nó. Do vậy, việc nghiên cứu dị tính của SCP-6579 cực kì khó khăn, vì bất kỳ nỗ lực quan sát các tác động của SCP-6579 đều dẫn đến việc kích hoạt nó. Tính đến hiện tại, theo giả định của ShyGuy.aic, những nhân viên này được xác định đã bị giết bởi SCP-6579, nhưng tương tác của họ với dị thể và nguyên nhân cái chết hiện chưa rõ.

Biên bản Sự cố: Sau đây là bản ghi tất cả sự cố có liên quan đến SCP-6579, đã được điều chỉnh để việc xem các bản ghi không dẫn đến tử vong.

Sự cố 6579.1-1: Ts. Garner, một cộng sự thân cận của Cambridge, đi vào hành lang dẫn đến văn phòng của Ts. Cambridge. Ông mở cửa, bước vào văn phòng và ngay lập tức bị giết bởi SCP-6579.

Sự cố 6579.1-2: Hai Ts. Simmons và Fitzgerald bước vào hành lang. Cả hai người họ đều nhìn thấy cửa phòng bị mở, đi về phía đó và ngay lập tức bị SCP-6579 giết khi bước vào phòng.

Sự cố 6579.1-3: Ts. Leroy bước vào hành lang và nhìn thấy chân của Ts. Fitzgerald thò ra khỏi văn phòng của Cambridge. Ông ngay lập tức kích hoạt công tắc báo động trên tường để phong toả toàn Điểm và kích hoạt chương trình ứng phó vi phạm quản thúc của ShyGuy.aic. Leroy chậm rãi đi về phía văn phòng và bị SCP-6579 kết liễu khi nhìn thấy đầu của Fitzgerald.

Sự cố 6579.1-4: Đơn vị 2 của ĐĐNCĐ Mu-15 ("Tháng Mười Hai") tiến vào hành lang. Đơn vị do Đặc vụ Ward chỉ huy, người bị SCP-6579 kết liễu ngay khi tiếp cận Ts. Leroy. Tất cả các thành viên khác của đơn vị dần bị giết bởi SCP-6579.

Sau sự cố 6579.1-4, ShyGuy.aic hoàn thành việc phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa một cách tự động, hạn chế quyền ra vào hành lang dẫn đến văn phòng của Ts. Cambridge. Ngay sau đó, ShyGuy.aic hoàn thành thuật toán thiết kế Giao thức Quản thúc và ghi chép tài liệu về SCP-6579.

Sau khi tất cả nhân sự bị SCP-6579 kết liễu đã được hoả thiêu bằng drone vũ trang, các Đặc vụ được phép tiếp cận văn phòng của Tiến sĩ Cambridge.

Sự cố 6579.2-1: Đơn vị 3 của ĐĐNCĐ Mu-15 thâm nhập vào văn phòng của Cambridge. Sau vài phút điều tra, tất cả thành viên của đơn vị đã bị giết chết bởi SCP-6579.

Sau sự cố, quyền truy cập vào văn phòng của Tiến sĩ Cambridge một lần nữa bị hạn chế, ShyGuy.aic đã xem xét lại và sửa đổi Quy trình Quản thúc của SCP-6579.

Phụ lục 6579.1: Một cuộc điều tra về văn phòng của Tiến sĩ Cambridge được thực hiện bằng máy bay không người lái do ShyGuy.aic điều khiển. Sau vài phút, nó phát hiện được máy tính của Cambridge có chứa một đoạn ghi âm ngay trước khi ông qua đời. Đoạn ghi âm được xác định chứa thông tin có thể kích hoạt SCP-6579. Một bản ghi đã được ShyGuy.aic thu hồi để phân tích thêm.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License