SCP-665


đánh giá: +1+x

Mã Vật Thể: SCP-665

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-665 không được rời khỏi phòng của mình trong bất kỳ trường hợp nào ngăn cản việc sơ tán toàn bộ khu, đó là một cái thùng thép không gỉ được thiết kế đặc biệt đã được xây dựng. Phòng của SCP-665, được xây dựng hoàn toàn bằng thép không gỉ hoặc loại kim loại tương tự. Giường SCP-665 bao gồm duy nhất một tấm nệm được đặc chế để có khối lượng lớn hơn 1000 kg. SCP-665 chỉ được cho ăn chế độ ăn lỏng có công thức đặc biệt, được phân phối vào ly uống nước hợp nhất với tay anh ta. SCP-665 được phép tiếp cận với động vật sống với điều kiện là động vật không đẹo vòng cổ hay loại trang sức tương tự khác, và anh ta cũng không được cho chúng ăn.

Không khuyến khích tiếp xúc vật lý với SCP-665. Nếu cần thiết, nó chỉ được thực hiện với da trần và nên hạn chế tiếp xúc.

Mô Tả: SCP-665 là một người đàn ông ██ tuổi. Tất cả thông tin này, bao gồm cả loài của ông ta, có được thông qua một cuộc phỏng vấn. Ông đã từ chối cung cấp thêm thông tin (xem phụ lục). Mô tả vật lý hơn nữa chưa thể được đưa ra hiện tại này vì ngoại hình của SCP-665 thường thay đổi. Bất kỳ vật thể rắn vô cơ nào có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của SCP-665 mà tiếp xúc với cơ thể SCP-665 thì sẽ ngay lập tức hợp nhất với nó. Trong vòng một giờ, vật thể sẽ trở thành một phần của cơ thể SCP-665 và sẽ ảnh hưởng đến các vật thể nhỏ hơn khác theo cách tương tự. Điều đáng chú ý là việc này có nghĩa là khối lượng của SCP-665 cũng sẽ tăng lên với mỗi vật thể được thêm vào; do đó các nhân viên không được bỏ thêm bất kỳ đồ vật nào vào nữa.

Phân tích phẫu thuật trên SCP-665 rất khó khăn vì hầu hết các dụng cụ phẫu thuật chỉ đơn giản là bị đồng hóa vào cơ thể ông ta. Một số vật được phân lập từ SCP-665 thông qua tia laser chia đôi đã tiết lộ rằng hệ thống tim mạch SCP-665 đã được nhân rộng để bao hàm các vật này. Hơn nữa, mặc dù các vật này vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ban đầu, các tính chất hóa học vốn có của chúng lại giống với thịt người hơn.

Hiện tại vẫn chưa biết làm thế nào SCP-665 có thể nhận được dinh dưỡng trước khi được quản thúc vì ly uống nước nói trên đã được Tổ Chức tạo đặc biệt cho mục đích chứa chất lỏng dinh dưỡng.

Phụ Lục: SCP-665 gần đây đã cho thấy thiếu hợp tác với nhân viên của Tổ Chức, từ chối trả lời các câu hỏi hoặc làm bài kiểm tra. Mặc dù SCP-665 không có dấu hiệu bạo lực nhưng vẫn phải nhấn mạnh rằng nhân viên bị cấm tuyệt đối không được dùng đến bất cứ thứ gì mà SCP-665 có thể sử dụng làm vũ khí.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License