SCP-6653


:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-6653

Phân loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Tòa nhà chứa SCP-6653 đã được mua lại bởi Tổ chức và tất cả những người thuê nhà còn lại đã bị trục xuất với câu chuyện vỏ bọc là có hư hỏng cấu trúc.

Mô tả: SCP-6653 là phòng ngủ trên tầng của một căn nhà tại Richmond, Virginia. Các vật thể trong phòng không thể bị di chuyển, bất kể lực tác động nào. Thông tin đầy đủ về SCP-6653 đang chờ khám phá.

Phụ lục 1: Các vật thể trong SCP-6653.

Ngày 14/11/2021, một đội thám hiểm được yêu cầu điều tra SCP-6653 và đưa ra thông tin về các vật thể bên trong. Bản báo cáo sau được gửi:

Thám Hiểm Sơ Cấp SCP-6653Vật thể Vị trí Mô tả
SCP-6653 N/A Lộn xộn, hỗn loạn, không đúng
Áo thun Sàn nhà Xấu, đơn giản
Giường Góc phòng Chưa dọn, ghê tởm
Rèm Trước cửa sổ Đóng, an toàn
Bàn Dưới cửa sổ Lộn xộn
Thuốc mirtazapine Bàn Vô giá trị
Laptop Bàn Tốt
Hộp bút Bàn Khó khăn, mệt mỏi
Giấy, 53 tờ, cuộn lại Thùng rác Vô giá trị

Các nỗ lực tìm hiểu nội dung của tờ giấy đã được cho là không cần thiết bởi sự đồng thuận của nhóm thám hiểm SCP-6653.
Sau khi được xem xét bởi các chuyên viên quản thúc, bản báo cáo này được coi là không đủ. Các cuộc thám hiểm tiếp theo đã tạo ra các báo cáo giống hệt nhau. Việc thay đổi trạng thái của SCP-6653 được coi là khó xảy ra.

Lời cảm ơn tới GremlinGroup.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License