SCP-6655

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

đánh giá: +17+x

bởi Limeyy


:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
Mã vật thể: 6655
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
critical

Quy trình Quản thúc Đặc biệt Được lưu trữ: Đang chờ xử lý. Thông tin liên quan đến SCP-6655 sẽ bị hạn chế trong Điểm-55, nơi đã trải qua quá trình cách ly trí quyển và bị phong tỏa cho đến khi có thông báo mới.

Mô tả Được lưu trữ: SCP-6655 là một khái niệm thông tin độc lan truyền được phát hiện bởi Nghiên cứu viên Thông tin lan truyền Morgan Riley vào 10/3/2017. Trong khi các chi tiết cụ thể vẫn đang được nghiên cứu một cách tích cực, bản chất của SCP-6655 hoàn toàn trái ngược với lối suy nghĩ thông thường của con người. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo nhật ký thử nghiệm.

Phụ lục: Nhật ký Thử nghiệm Được lưu trữ

Nhật ký Thử nghiệm 1

Đối tượng: D-43274

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Đối tượng được đưa vào phương tiện truyền bị nhiễm SCP-6655 và được cách ly theo các quy trình kiểm duyệt thông tin tiêu chuẩn.

Kết quả: Trong vòng 6 giờ, cách giao tiếp của D-43724 trở thành véc tơ cho SCP-6655. Sau 24 giờ, hành vi của đối tượng cho thấy những sai lệch lớn so với nhân cách đã biết, bao gồm:

 • Giảm sự đồng cảm
 • Tăng xu hướng các hành vi bạo lực
 • Phớt lờ các hành vi sinh tồn
 • Không thể thấu hiểu được


Sau 48 giờ, D-43724 được gây mê và kết thúc thử nghiệm.

Nhật ký Thử nghiệm 2

Đối tượng: D-43724

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Đối tượng được cấp thuốc lú để xác định các biện pháp có thể đối phó với sự phơi nhiễm của SCP-6655.

Kết quả: Các loại thuốc lú có mục tiêu không thể loại bỏ các triệu chứng của SCP-6655 khỏi D-43724. Tương tự như vậy, thuốc lú thông thường có khả năng xóa bỏ tất cả ký ức sau khi nhiễm SCP-6655 cũng thất bại.

Sau quá trình thử nghiệm lâu dài, một hỗn hợp (được gọi là RMD-6655) của Thuốc lú Cấp D, Thuốc ghi nhớ Cấp X, muối Chlorpromazine và Lithium đã thành công trong việc loại bỏ SCP-6655 khỏi D-43274, mặc dù các tác dụng phụ lâu dài bao gồm chứng sợ ánh sáng nghiêm trọng, khó hình thành ký ức mới, nhầm lẫn và mất ngủ khiến điều này trở thành một phương pháp điều trị không thực tế. Cấu trúc của RMD-6655 có thể được yêu cầu bởi các thành viên của Phòng Ban Nhận Thức Lan Truyền.

Nhật ký Thử nghiệm 3

Đối tượng: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley


Quy trình: Thử nghiệm không theo quy trình. Đối tượng được cấp thuốc lú để xác định các biện pháp có thể đối phó với sự phơi nhiễm của SCP-6655.

Kết quả: Sau khi phát hiện ra mình bị phơi nhiễm SCP-6655 trong Thử nghiệm 1, Nghiên cứu viên Riley đã thử tự điều trị bằng hỗn hợp thuốc lú cấp cao, thuốc ký ức, và muối lithium ổn định tâm trạng. Thử nghiệm thất bại.

Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Nghiên cứu viên Martha Smith

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Đối tượng được tiếp xúc với SCP-6655 cho mục đích nghiên cứu.

Kết quả: Không quan trọng.

[ ██ thử nghiệm không liên quan bị bỏ qua]

Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Nghiên cứu viên Cấp cao Michiko Nakajima

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Xem Nhật ký Thử nghiệm 5.

Kết quả: Không quan trọng.

Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Nghiên cứu viên Cấp cao Lucy Jones

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Xem Nhật ký Thử nghiệm 5.

Kết quả: Không quan trọng.

[ ███ thử nghiệm không liên quan bị bỏ qua]

Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Giám Đốc Điểm Chol-Su Kim

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Xem Nhật ký Thử nghiệm 5.

Kết quả: Không quan trọng.Sau khi Phòng Ban Nhận Thức Lan Truyền bị giải thể và SCP-6655 được tái quản thúc bởi Phòng Ban Ngũ Giáo Tổ Chức, thông tin ở trên được cho là không quan trọng.


Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: D-31255

Chỉ huy Dự án: Quản trị Khu Cấp cao Chol-Su Kim

Quy trình: Thử nghiệm ứng suất Tài nguyên Tổ Chức.

Kết quả: Đối tượng được điều trị bằng RMD-6655, gây ra trạng thái hoảng loạn ngay lập tức. Đối tượng nôn mửa và chống lại Thử nghiệm 5, nói về những đống lớn nội tạng bên trong buồng thử nghiệm và phủ lên các bức tường của căn phòng. Lượng nội tạng tích tụ được ghi nhận là thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để cản trở Thử nghiệm 5, và thử nghiệm được tiếp tục.

Thử nghiệm được tiếp tục.

Khoảng 33 giờ sau, thử nghiệm kết thúc do thiếu Đối tượng. Thực hiện các biện pháp khử nhiễm phù hợp.


Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Chỉ huy Dự án: Quản trị Khu Cấp cao Chol-Su Kim

Quy trình: Sử dụng RMD-6655 để cắt đứt mối liên kết với SCP-6655

Kết quả: Đối tượng biểu hiện sự khó chịu dữ dội với môi trường xung quanh mà không rõ lý do, sau đó nôn mửa quá mức trước khi ngất xỉu. Các trợ lý nghiên cứu sử dụng chất kích thích để hồi sức đối tượng, và Đối tượng rơi vào trạng thái hoảng loạn nghiêm trọng.

Không có thông tin rõ ràng nào khác có thể được thu thập và quá trình thử nghiệm đã bị chấm dứt. Đối tượng quay trở lại làm việc cho Tổ Chức sau khi tái khai sáng.

Nhật ký Thử nghiệm 1

Đối tượng: Nghiên cứu viên Morgan Riley (Bản thân)

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Morgan Riley

Quy trình: Khám phá khả năng chịu đựng lâu dài của các đối tượng bị nhiễm RMD-6655 thông qua sử dụng Phương Thuốc hàng ngày.

Kết quả: Đối tượng gần như không thể nhìn vào ánh sáng mặt trời được nữa. Ký ức đến và rời đi, đối tượng không thể tập hợp một dòng thời gian trong đầu một cách toàn diện. Một số sự kiện đáng chú ý hoàn toàn bị mất tích. Không rõ đây là do chấn thương hay do RMD-6655. Đối tượng không thể ngủ. Ngay cả khi tôi có thể, ý nghĩ về những giấc mơ khiến tôi phát ốm. Tôi cần phải ra khỏi đây.

Nhật ký Thử nghiệm 2

Đối tượng: Morgan Riley (Tôi)

Chỉ huy Dự án: Morgan Riley

Quy trình: Cố gắng vi phạm phong tỏa Điểm-55.

Kết quả: Không có đường ra. Việc cách ly thông tin đã khiến cả cơ sở bị phong tỏa và tháng máy vào cơ sở cũng bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi bị kẹt ở đây với Chúng.


Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Từ D-31247 đến D-31254

Chỉ huy Dự án: Quản trị Khu Cấp cao Chol-Su Kim

Quy trình: Thử nghiệm Quy trình-47-Orún.Quy trình-47-Orún

█████████ ██ ███ █████ ████ ██ ████████, █████ ██ ██ ███ █ ███ █████ ██ ████ ██ ███. ██'█ █████ ███ ███ █████ ██ ███ ██'█ ███ ██████ ████ ██ ███ █████.

███ ███ - ██ ██████ - █████ ██████, ███████ ████ ███'█ ████ ████ ██████ █████ ██ ██████████.

████ ████████ ██ ██████████. █████ █████ █ █████████ ████████, ██ ████████ ███ ██ ██/██/████ ██ Quy trình-47-Orún ████ ████.

Kết quả: Thử nghiệm được bắt đầu.

Các đối tượng Làm quen với Quy trình-47-Orún. Một vài đối tượng tỏ ra vô cùng đau đớn khi được tiếp xúc với Quy trình. Sau khi tấn công Chuyên viên Lưu trữ Steven Hound và trốn thoát khỏi buồng nghiên cứu, các Đối tượng 1, 3 và 6 đã bị tê liệt do chọc thủng tủy sống để đảm bảo tuân thủ các điều kiện thử nghiệm.

Đối tượng 1 bị tử hình bằng cách siết cổ trong quá trình chuẩn bị quy trình.

Đối tượngs 2-4 bị tử hình bằng cách rút kiệt máu trong lúc quy trình diễn ra, dẫn đến thất bại nghiêm trọng. Thời lượng trung bình là 63 giờ.

Đối tượngs 5-7 sống sót toàn bộ quy trình. Không có kết quả dị thường được ghi lại. Bắt đầu thử nghiệm Quy trình-48-Orún.

Khuất phục


Nhật ký Thử nghiệm 3

Đối tượng: Morgan Riley (Tôi)

Chỉ huy Dự án: Morgan Riley

Quy trình: Chúng còn không thèm đọc thứ này.

Kết quả: Chúng chỉ thử nghiệm. Chỉ thử nghiệm rồi thử nghiệm rồi thử nghiệm tiếp. Cho dù chẳng còn lại gì để thử nghiệm, nhưng chúng vẫn tiếp tục dưới danh nghĩa thử nghiệm giống như một sự phản ánh chết tiệt về sự phản ánh của những gì đã từng là một cơ sở của Tổ Chức.

Không còn sự sống trong đôi mắt của Chúng. Chúng nhìn giống như các đồng nghiệp của tôi - thậm chí, đôi lúc chúng còn có thể cư xử như họ nữa. Đó luôn là phần tệ nhất. Tiếng cười của Lucy vẫn đáng yêu như mọi lần, nhưng giờ cô ấy lại mô tả cách hiệu quả nhất để mổ xẻ một trong chúng tôi. Có gì đó đã mất đi. Tính cách của họ đã mất, và cố trò chuyện với Chúng khiến tôi phát ốm.


Nhật ký Thử nghiệm 4

Đối tượng: Morgan Riley

Chỉ huy Dự án: Morgan Riley

Quy trình: Tôi đang cố nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Kết quả: Tôi không còn biết cái gì nằm trong thứ này mà tôi phải dùng để giữ bản thân tỉnh táo nữa, nhưng nó rất là mạnh. Dù nó là gì đi nữa, Chúng không nhận ra sự hiện diện của tôi nữa. Nhưng có một cái… màn sương này. Tôi không nhớ bao nhiêu giờ đã trôi qua, và những gì tôi cảm nhận được cứ như đám mây mù. Khi tôi ngủ, tôi thấy những việc mình làm khi tôi là Chúng.

Tôi không còn ngủ nữa.


Nhật ký Thử nghiệm 6

Đối tượng: Tôi

Chỉ huy Dự án: Tôi

Quy trình: Chúng đang tìm tôi

Kết quả: Chắc chắn là Lucy. Tôi không thể kìm chế được. Nhìn thấy cô ấy là một trong số Chúng khiến tôi muốn sụp đổ, nhưng tôi phải xem còn gì sót lại không. Tôi theo cô ấy trong vài ngày. Tôi quan sát cô ấy bước vào cánh thử nghiệm đẫm máu và thực hiện những hành động mà tôi nôn mửa khi nghĩ đến. Tôi đã tìm kiếm những tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi hét vào mặt cô ấy. Năn nỉ cô ấy, hét lên với cô ấy để nhớ - bản thân cô ấy, tôi, bất cứ điều gì cũng được. Chỉ có một phần nhỏ của cô ấy ở vẻ ngoài, như những gì Chúng muốn.

Nhưng chẳng có gì. Và giờ chúng biết rằng tôi ở đây.


Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Từ D-31256 đến D-31263

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Ngũ Giáo Cấp cao Lucy Jones

Quy trình: Xác định các mô hình thần kinh chưa được khai sáng.

Kết quả: Các đối tượng từ 1 đến 8 được truyền RMD-6655. Điều tra Thần kinh học trực tiếp Đối tượng 1 thất bại sau khi đối tượng tự kết liễu bằng các công cụ nghiên cứu. Các đối tượng khác bị kiềm chế. Tiếp tục thử nghiệm.

Các đối tượng từ 2 đến 5 tử vong trong quá trình xử lý dữ liệu thực tế không đáng kể. Tiếp tục thử nghiệm. Các đối tượng từ 6 đến 8 cung cấp nhiều dữ liệu có giá trị hơn trong quá trình phân tích thần kinh dài hạn. Thí nghiệm kết thúc sau 45 giờ do thiếu Đối tượng.

Cô lập các đường dẫn truyền thần kinh chưa được khai sáng nay đã khả thi. Thực hiện cơ sở hạ tầng cho việc nhận dạng.

Nhật ký Thử nghiệm 7

Đối tượng: tôi

Chỉ huy Dự án:

Quy trình: Chúng ở Bên ngoài

Kết quả: Tôi đã tự nhốt mình trong một trong mấy cái ‘phòng nghiên cứu’ kinh tởm của Chúng. Nó sẽ không câu giờ cho tôi lâu được. Cơ sở vẫn đang bị cách ly thông tin, và tôi có thể nghe thấy tiếng chúng đập cửa. Đã mấy ngày kể từ lần cuối tôi ngủ và đã mấy tuần kể từ khi tôi vẫn bình thường. Tôi cùng đường rồi. Tôi mệt rồi. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy bên ngoài. Cô ấy đang cầu xin tôi để cô ấy vào. Vẫn là giọng cô ấy, nhưng không chứa gì cả. Sự quan tâm, tiếng cười, mọi thứ. Đó là thứ ghê tởm nhất tôi từng nghe, nhưng tôi không còn sức để quan tâm nữa.

Tôi mệt lắm rồi.

Nhật ký Thử nghiệm 5

Đối tượng: Cô ta

Chỉ huy Dự án: Nghiên cứu viên Ngũ Giáo Cấp cao Lucy Jones

morgan.jpg

NGỮ CẢNH KHÔNG QUAN TRỌNG

Quy trình: Chống đối.

Kết quả: Bắt đầu thử nghiệm

Tiếp tục thử nghiệm.

Tiếp tục thử nghiệm.

Tiếp tục thử nghiệm.

Tiếp tục thử nghiệm.

Thử nghiệm sẽ được tiếp tục.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License