SCP-6664


đánh giá: +2+x

Những thay đổi từ tài liệu gốc sẽ được đánh nổi bằng màu xanh nước biển.

Mã vật thể: 6664
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
caution

treeII.png

SCP-6664 trước khi bị quản thúc.


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-6664 hiện đang được quản thúc trong nhà kính ở Điểm 86. Không được phép trèo lên SCP-6664 để tránh gây tổn hại tới các cành cây của dị thể.

Mô tả: SCP-6664 là một cây thuộc giống Calocedrus decurrens, thường được biết tới như cây tuyết tùng hương California, hiện đang được đặt tại Điểm-86. SCP-6664 có ngoại hình giống như các cây cùng loài, nếu không tính đến các đặc tính dị thường của dị thể.

Đặc tính dị thường của SCP-6664 sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào dị thể bị tổn hại bởi tác động của con người. Khi con người gây hư hại cho SCP-6664, thay vì chịu ảnh hưởng của hành động bạo lực như thông thường, SCP-6664 sẽ không chịu thiệt hại gì. Thay vào đó, chịu một phần sát thương đã gây ra, cũng như nhận được một mảnh giấy ghi chú được đặt trên người đối tượng.. Mảnh giấy ghi chú này được định danh là SCP-6664-1.

SCP-6664-1 là một mảnh giấy ghi chú viết tay thu được nhờ việc các đối tượng gây thiệt hại lên SCP-6664. SCP-6664-1 được viết bằng bút chì trên giấy, và có chứa câu, "Các người thấy thế nào?? Đừng làm hại cây, làm ơn đấy", đi cùng với hình vẽ một khuôn mặt cười gian ác. Danh tính của người viết SCP-6664-1, nếu đối tượng có tồn tại, hiện vẫn chưa rõ.


Phụ lục 6664.1: Khám phá

SCP-6664 được phát hiện vào 28 tháng 1, năm 2014, sau khi Stephanie Mulberry, một nhà nghiên cứu cấp thấp của Tổ Chức, báo cáo rằng đã đá vào SCP-6664 trong lúc đi bộ, và ngay lập tức gặp phải một cơn đau hông. Sau khi đá thêm một vài lần nữa, cô tìm thấy SCP-6664-1 và báo cáo rằng có khả năng đó là một dị thể. Sau đó SCP-6664 đã được chuyển đến Điểm 86.

Tôi vừa xem bản báo cáo này, và nhận thấy có khá nhiều lỗi. Tôi đã cập nhật lại để nó chính xác hơn.

-Ts. King

Tài liệu đính kèm: tài-liệu-chinh-sửa-SCP-6664.pdf

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License