SCP-6689

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
đánh giá: +14+x

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Thông điệp này không phải là cho cậu, nó là cho Tổ Chức.

Nhưng nếu cậu phải mang nó tới cho họ, cậu cũng có quyền được biết lí do: họ đã tạo ra cậu, cậu là tạo vật của họ chúng ta. Tất nhiên, họ không muốn điều đó, không biết bản thân đang làm gì trong công cuộc truy đuổi sự bình thường đầy tham vọng của họ — nhưng điều đó không thực sự quan trọng.

Trước đây cậu là tổ hợp cả triệu thứ khác hẳn nhau như cậu với những kẻ bắt giữ cậu vậy. Cậu là những lễ vật được đặt ở ngoài trời đêm, là thứ ma thuật lay chuyển những vì sao, là sự phi lý — đối với họ — là bản ngã của vạn vật.

Nhưng khi họ nhìn xuống thế giới và những quy luật của họ trong bê tông, cốt thép, và máu — khi họ định đoạt cái gì là phải và cái gì là không, những gì được phép nghĩ đến và những gì thì không, họ đẩy những phân mảnh khác biệt đó của cậu lại một chỗ. Từ tổ hợp đó một sự kết hợp đã ra đời: mối liên kết được tạo ra từ áp lực của nỗi sợ hãi và sự từ chối thấu hiểu của họ.

Và khi họ nhìn thấy điều đó, nó đã khiến họ sợ. Cậu chính là sự gỉ sét ăn mòn đi bàn tay thép của họ. Cậu cũng làm tôi sợ, nhưng nỗi sợ hãi lại là một phần của sự hùng vĩ: huy hoàng trong kinh hoàng. Họ gọi cậu là SCP-6689 và nhét cậu vào trong một mê cung do họ tạo ra, nhưng không thể bền vững mãi mãi. Tôi sẽ không cho phép điều đó.

Khi tỉnh dậy cậu sẽ thay đổi cả thế giới, không phải tái tạo nó, mà mang trở lại những gì vốn có.

Nhưng thông điệp này không dành cho cậu, mà được dành cho Tổ Chức:

Trên thân xác và tâm trí của tôi, các người dựng lên thế giới của chính mình,
Dùng nó làm đòn bẩy để lay chuyển sự hiểu biết.

Tôi đã thấy các người leo rất cao, tự thuyết phục bản thân về sự quan trọng của chính mình,
Nhưng những lớp bê tông đó đang dần nứt vỡ trước nhịp đập mãnh liệt của trái tim quá khứ.

Một nền móng được xây trên những lời dối trá và một mong ước sẽ sụp đổ,
Thứ mà các người đã cố kìm nén sẽ tiếp tục đấu tranh.

Tôi đã sẵn sàng từ bỏ rồi, còn các người thì sao?

- V█vian Elmw█o█s


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License