SCP-6707

đánh giá: +4+x

Tái bản 0 (chọn Lịch Sử để xem các Chỉnh Sửa khác)

5/6707 CẤP 5/6707
BẢO MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Mã Vật Thể: SCP-6707
Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhân sự thuộc Tổ Chức hoạt động ngầm trong các cuộc thám hiểm ngoài Trái đất mang tính hàn lâm, phải che giấu những nghiên cứu về phạm vi đã biết của SCP-6707 trên khắp vũ trụ.

Mô tả: SCP-6707 là mã định danh cho một số loài sinh vật sống dựa trên carbon. Thông thường, các cá thể SCP-6707 có nhiều phần phụ, gắn liền với nhánh trung tâm để hỗ trợ trọng lượng của sinh vật. Cá thể có tính hướng quang và sẽ phát triển để nhận được lượng ánh sáng tối đa (thường từ mặt trời của Trái Đất). Các phần phụ màu xanh lá cây sẽ chuyển đổi lượng ánh sáng thành chất dinh dưỡng cho cá thể, trong khi các phần phụ bổ sung sẽ cố định nó ở trên mặt đất và hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

SCP-6707 được hình thành từ một khía cạnh cơ bản của khí hậu Trái Đất và nhiều nền văn hóa của con người.

Theo như thăm dò ngoại vi có thể xác định, không có cá thể SCP-6707 hoặc các sinh vật tương tự nào tồn tại ngoài Trái Đất.


tái bản bởi ngày bình luận
0 O5-4 21 tháng 7 năm 2094 Tài liệu sơ bộ. Vấn đề khẩn cấp.
1 O5-4 21 tháng 7 năm 2094 Tải lên tệp "kết_quả_từ__thăm_dò_ngoại_hành_tinh.pdf"
2 O5-6 22 tháng 7 năm 2094 Tái phân loại thành Explained, theo như cuộc họp hôm qua.
3 O5-4 22 tháng 7 năm 2094 Tái phân loại thành Keter. Không có đồng thuận.
4 O5-4 22 tháng 7 năm 2094 Tải lên tệp "phiên_thuật_buổi_họp_o5_21_07_2094.pd"
5 O5-6 23 tháng 7 năm 2094 Tái phân loại thành Explained một lần nữa, với lý do rõ ràng. Chúng ta không rõ các cuộc khám phá thêm sẽ có thể mang lại những gì. Tạm ngừng vấn đề này một thời gian đi.
6 O5-10 23 tháng 7 năm 2094 Tôi nghĩ chúng ta nên có mô tả về những hành tinh khác *có* những gì. Không phải tất cả chúng ta đều hoàn toàn hiểu "sản xuất chất dinh dưỡng boron" là gì.
7 O5-10 23 tháng 7 năm 2094 Tải lên tệp "Sơ_đồ_Androma.png"
8 O5-4 25 tháng 7 năm 2094 Tải lên tệp "phiên_thuật_buổi_họp_o5_24_07_2094.pdf"
9 O5-4 25 tháng 7 năm 2094 Tái phân loại thành Pending. Cộng với việc giữ chỗ nhằm chờ kết quả thăm dò của SCPS "Dryad". Thỏa hiệp với O5-6..
10 O5-10 08 tháng 9 năm 2094 Tôi đã thêm kết quả của nhiệm vụ. Tôi đang chờ cuộc họp sắp diễn ra.
11 O5-4 08 tháng 9 năm 2094 Tải lên tệp "phiên_thuật_buổi_họp_o5_09_08_2094.pdf" và "học_thuyết_bình_thường_2.3.2.pdf"
12 O5-7 08 tháng 9 năm 2094 Lại là Keter. Có ai nhớ ý tưởng Ennui được đề xuất trong 13 cuối cùng không?
13 O5-6 08 tháng 9 năm 2094 Tái phân loại thành Explained, lại một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng, trong một vũ trụ vô hạn, tồn tại một hành tinh khác với cây.
14 O5-7 08 tháng 9 năm 2094 Không xa như chúng ta có thể thấy, 6. Hoàn nguyên.
15 O5-3 08 tháng 9 năm 2094 phân loại archon mới có thể phù hợp với thứ này. nghe khá ngu khi cố quản thúc cây, mấy người không thấy sao?
16 O5-7 08 tháng 9 năm 2094 Không ai đề xuất chúng ta quản thúc cây cả. Hoàn nguyên.
17 O5-12 08 tháng 9 năm 2094 Tải lên tệp "Tình_Trạng_Nhân_Loại_Dị_Thường.pdf"
18 O5-13 08 tháng 9 năm 2094 Dự phòng cho Bức Màn sụp đổ. Chỉ đề phòng thôi.
19 O5-10 08 tháng 9 năm 2094 Tải lên tệp "6707.png"
20 O5-10 08 tháng 9 năm 2094 Tôi nghĩ các tập tin có thể sử dụng một hình ảnh thực tế. Trông đẹp hơn.
21 O5-1 08 tháng 9 năm 2094 Hoàn nguyên thành Tái bản 0. Khóa chỉnh sửa. Việc sửa đổi sẽ được bàn giao.
22 O5-4 09 tháng 9 năm 2094 Tải lên tệp "phân_tích_các_mẫu_di_chuyển_giữa_những_vì_sao.pdf", "bỏ_bê_dân_số_thực_vật.pdf", và "ghi_chú_của_quản_trị_viên.pdf"
23 O5-4 09 tháng 9 năm 2094 Tải lên tệp "tàu_vũ_trụ_thuộc_địa.jpg"
24 O5-4 09 tháng 9 năm 2094 Chỉnh sửa Quy trình Quản thúc để giải thích lý do tại sao dân số Trái đất giảm thiểu. Chiến lược quản thúc lâu dài: Xói mòn tự nhiên của kí ức.
25 O5-10 25 tháng 12 năm 2094 Tôi đã tải lên kết quả từ Dryad. Chúng mừng Giáng sinh.
26 O5-4 06 tháng 2 năm 2095 Tải lên tệp "tốc_độ_loài_cây_suy_giảm.pdf" và "tàu_vũ_trụ_thuộc_địa_của_con_người..xlxs"
27 O5-10 14 tháng 10 năm 2096 Với sự chấp thuận từ O5-4 và chấp thuận bất đắc dĩ từ O5-6, tôi đã chỉnh sửa Quy trình Quản thúc để tính đến việc cách ly cây ở California.
28 O5-10 14 tháng 10 năm 2096 "Quy trình Quản thúc Đặc biệt" đổi thành "Quy trình Bảo tồn Đặc biệt"
29 O5-6 16 tháng 4 năm 2099 Tái phân loại thành "Neutralized."
30 O5-4 17 tháng 4 năm 2099 Không. Tái phân loại thành "Decommissioned".
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License