SCP-6742


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-6742

Phân loại: Anomalous Pending

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Cất giữ SCP-6742 tại một tủ khóa vật thể dị thường không gây hại tại Điểm-19.

Xem Phụ lục-6742-B.

Mô tả: SCP-6742 là một tấm ảnh trắng đen chụp một người đàn ông vào khoảng đầu thế kỉ 20. Đối tượng cầm một chiếc bảng ghi "Tôi ở phe Tổ Chức". Mặt sau bức ảnh được đánh số “1/17” bằng bút bi.

Khi được xem bởi nhân viên Tổ Chức, đối tượng trong SCP-6742 luôn có vẻ đang nhìn trực tiếp về phía người xem. Không quan sát được dị tượng nào khác trong quá trình thí nghiệm.

Phụ lục-6742-A: Phát hiện

SCP-6742 được tìm thấy trong một hộp khóa cách Điểm-01 3 kilomet. Bên trong là một tấm bản đồ thế giới với vài điểm đã bị gạch đi, một chiếc cặp rỗng, và SCP-6742. SCP-6742 được tìm thấy trong một tập tài liệu cùng một tờ ghi chú khác ghi rằng "Trong trường hợp Tổ Chức chiếm quyền kiểm soát, dùng thứ này để lấy lòng tin của họ."

Phụ lục-6742-B: Cập nhật 17/06/2022

O5-██ ra chỉ thị dừng mọi thí nghiệm lên SCP-6742. Thêm vào đó, SCP-6742 đã được di dời đến một vị trí bí mật thuộc quyền hạn của O5-██.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License