SCP-6770


đánh giá: +5+x


Mã vật thể: 6770
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Smiley.jpg

Một cá thể SCP-6770

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Do sự xuất hiện thường xuyên của chúng ở những nơi mà các quy trình quản thúc thông thường không thể được áp dụng, tất cả các cá thể SCP-6770 sẽ được che giấu hoặc được chôn bằng loại vật liệu tương ứng với môi trường mà chúng xuất hiện trên đó1. Nhằm mục đích tham khảo trong tương lai, cần phải ghi chú về nơi các trường hợp SCP-6770 đã bị chôn.

Mô tả: SCP-6770 là định danh cho các sụt lún dị thường xảy ra trên một bề mặt nhất định có nét tương đồng với các hình vẽ "mặt cười". Khi không được quan sát, các cá thể SCP-6770 có thể thay đổi biểu cảm của chúng. Hiện chưa rõ chúng làm điều này như thế nào.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố New York vào năm 2019, tất cả các cá thể SCP-6770 thường xuất hiện tại các trung tâm dân cư lớn trên toàn thế giới2. Tần suất nói trên đã thúc đẩy Tổ Chức thực hiện các biện pháp quản thúc cần thiết như che dấu các các thể SCP-6770 bằng vật liệu tương tự với môi trường xung quanh nó.

Cập nhật 6770 - 9/19/2019: Một biến thể của SCP-6770 đã xuất hiện trong Điểm-19, với các "khuôn mặt" xếp thành câu "CÁC NGƯỜI ĐANG CHÔN SỐNG CHÚNG TÔI". Khi được hỏi về ý nghĩa của thông điệp này, các cá thể đã phát ra tiếng rên hấp hối của con người. Không lâu sau khi xuất hiện, nó đã ngừng phát ra âm thanh và không thể thay đổi biểu cảm.

Cập nhật 6770 – 10/21/2019: Sau khi thảo luận về cách phản ứng với thông điệp đáng ngờ, Tổ Chức đã cho phép ngừng che dấu một số cá thể SCP-6770. Khi được đào lên, mặt của những cá thể này đã chuyển thành màu xanh dương, với “mắt” và “miệng” thể hiện những triệu chứng của ngạt thở. Không có bất kì cá thể nào trong tình trạng này có thể tiếp tục thay đổi biểu cảm của chúng.

Vào thời điểm tài liệu được viết, bản sửa đổi cho quy trình quản thúc đang được xem xét. Hiện tại, có 1,266,244 cá thể đang được che giấu. Những động thái khác trong tương lai đang được xem xét.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License