SCP-6783


đánh giá: +3+x

Mã Vật thể: SCP-6783

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

Các phát hiện khảo cổ liên quan đến SCP-6783 phải được thu hồi và thay thế bằng các tài liệu giả về thời kỳ Liên đại Nguyên sinh.

Mọi đột biến tiến hóa xảy ra tại Điểm Khảo cổ-101 phải được ghi nhận ngay lập tức.

Mọi tài liệu có liên quan hay có nguồn gốc từ SCP-6783 đều được nghiên cứu và lưu trữ đều cần được nghiên cứu và lưu trữ để tìm hiểu sâu hơn về bản chất của dị tượng.

Mọi cá nhân phát hiện ra bản chất thật sự của SCP-6783 phải được cấp Thuốc lú Cấp-A và các phát hiện của họ được lưu trữ hoặc tiêu hủy nhằm ngăn chặn khả năng vi phạm quản thúc.

Mô tả:
SCP-6783 là một loạt ghi chú từ một nhà du hành thời gian có vẻ như đã vô tình bị đưa về thời kỳ Liên đại Nguyên sinh khoảng 1.8 tỷ năm trước.1

Những ghi chú SCP-6783 ghi chép lại trải nghiệm và các phát hiện của nhà du hành thời gian trong Tỷ Năm Nhàm Chán. Các tàn dư của thiết bị du hành thời gian dị thường cũng đã được thu hồi và đang được nghiên cứu nhằm xác định nguồn gốc niên đại và nơi chế tạo. Dù các tàn dư của thiết bị đã được thu hồi, Tổ Chức đã xác định rằng mới chỉ có khoảng 46% thiết bị hiện đang được lưu giữ. Các nhà khảo cổ của Tổ Chức hiện vẫn đang xác định vị trí các phần còn lại của cỗ máy thời gian, và cá nhân có thể là người vận hành nó.

Phụ lục-1:
Sau các thử nghiệm thời gian dị thường, khu vực mà SCP-6783 được phát hiện có vẻ như mang các dị tính thời gian hoặc tiến hóa riêng biệt.

Nghiên cứu về khả năng thiết bị du hành thời gian có liên quan đến dị tượng này vẫn đang được tiến hành. Cần lưu ý rằng trong thời kỳ Liên đại Nguyên sinh không hề có sự tồn tại của thực vật hay động vật. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy sự tồn tại của hệ động thực vật trong phạm vi xung quanh SCP-6783.

"Không gian Tiến hóa" dị thường này, như cách gọi của các nghiên cứu viên thuộc Tổ Chức, đã giúp cho tiến hóa sinh học xảy ra một cách nhanh chóng


THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO

Tài liệu sau đây bị giới hạn Cấp 4/6783. Nghiêm cấm việc truy cập trái phép.

6783

CẢNH BÁO: TÀI LIỆU SAU ĐÂY BỊ GIỚI HẠN CẤP 5/6783


MỌI NỖ LỰC TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY KHI KHÔNG CÓ QUYỀN HẠN CẤP 5/6783 SẼ BỊ GHI NHẬN VÀ KỶ LUẬT NGAY LẬP TỨC.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License