SCP-6789-VN-J


đánh giá: +29+x

Mã vật thể: 6789-vn-j
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
Ấm_Đun_Nước
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
critical

megaphone.png

Ảnh chụp SCP-6789-VN-J (đã bị ảnh hưởng bởi dị tính của vật thể)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6789-VN-J được giữ bên trong một hộp lưu trữ tiêu chuẩn tại Điểm-75-VN. Nhân sự có công tác liên quan đến vật thể cần được đọc tài liệu này dưới sự hướng dẫn của chuyên viên quản thúc.

Mô tả: SCP-6789-VN-J là một chiếc loa phóng thanh cầm tay có hình dạng phổ thông, có dán nhãn thuộc thương hiệu "Weevil Co." Vật thể không thể bị phá hủy theo bất kỳ cách nào. SCP-6789-VN-J có khả năng phóng đại phân loại quản thúc, quy mô và mức độ hiểm hoạ trong các tài liệu mô tả về nó lên nhiều lần. Vì nguyên nhân không rõ, phân loại quản thúc của SCP-6789-VN-J có thể được sửa thành "Ấm Đun Nước" thay vì "Keter" mà không bị ảnh hưởng bởi dị tính của nó.

Khám phá: SCP-6789-VN-J được phát hiện trong một đợt tổng kiểm tra dữ liệu ở Điểm-19. Tại thời điểm đó, vật thể có phân loại "Keter-Amida-Critical" nhưng lại được lưu trữ trong một chiếc hộp tiêu chuẩn cấp Safe. ĐĐNCĐ Nu-7 đã được triển khai để thu hồi đối tượng. Qua các cuộc thử nghiệm, dị tính của vật thể nhanh chóng được xác nhận. Hồ sơ gốc của SCP-6789-VN-J ở Điểm 19 được tạo vào ngày 19/07/2019 và hộp lưu trữ của nó được nhập kho vào cùng ngày. Mọi nỗ lực truy xuất nguồn gốc của đối tượng đã thất bại.


Phụ lục 1

CÁC NỖ LỰC THAY ĐỔI PHÂN LOẠI CỦA VẬT THỂ


Nội dung: Loại bỏ thanh phân loại dị thường.
Kết quả: Lớp phân loại "Apollyon" bằng chữ xuất hiện ngay sau phần mã vật thể.


Nội dung: Sử dụng phân loại huyền bí.
Kết quả: Lớp phân loại phụ trở thành "Tiamat".


Nội dung: Trình bày rõ ràng về tính chất của dị thể ở tiêu đề tài liệu, trước phần phân loại.
Kết quả: Tiêu đề đã bị sửa đổi thành
🔴 Tuyệt mật❗️Scp mạnh nhất của tổ chức 😱 Thảm hoạ cấp apolion ☠️ Weevil Co. 🤡

Nội dung: Sử dụng ảnh minh hoạ tính chất của dị thể.
Kết quả: Ảnh minh hoạ bị biến đổi thành hình vẽ mô tả SCP-096, SCP-106, SCP-343, SCP-682SCP-2317 đang cúi đầu trước một chiếc loa có hình dạng giống như SCP-6789-VN-J.


Phụ lục 2

NGUỒN GỐC PHÂN LOẠI "ẤM ĐUN NƯỚC"


Trong một chiến dịch đồng bộ hoá dữ liệu của Tổ Chức tại Việt Nam, một nhân viên dịch thuật tập sự đã tự ý sử dụng "Chương trình Phiên dịch Tự động Trực tuyến" để xử lý tài liệu về SCP-6789-VN-J. Kết quả phân loại "Keter" của vật thể đã bị dịch nhầm thành "Ấm Đun Nước".

Tổ Chức SCP
Quản thúc - Lưu trữ - Bảo vệ

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Uỷ ban Kỷ luật Tổ Chức SCP và Quản trị Điểm-75-VN.

Tôi tên: ████ ████, là nhân viên tập sự tại Phòng ban Dịch thuật, Điểm-75-VN.

Tôi xin nghiêm khắc tự kiểm điểm về hành động: Sử dụng Goo "Chương trình Phiên dịch Tự động Trực tuyến" thay vì tự mình thực hiện công việc.

Tôi xin thành khẩn tự nhận lỗi vì đã: Gây ảnh hưởng lên xấu đến Điểm và Tổ Chức.

Tôi đã tự nhận ra lỗi sai của mình và cảm thấy rất hối hận vì điều này. Tôi xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của Tổ Chức. Kính mong được Ủy ban Kỷ luật và Quản trị Điểm xem xét tha thứ để tôi có cơ hội sửa sai và đóng góp nhiều hơn cho Tổ Chức.

Xin chân thành tự kiểm điểm!

Đã ký

Tuy nhiên phân loại lỗi "Ấm Đun Nước" đã không bị thay đổi bởi dị tính của vật thể. Sau sự kiện này, Uỷ ban Phân loại đã chấp nhận đề xuất sử dụng phân loại "Ấm Đun Nước" để thể hiện bản chất của SCP-6789-VN-J. Nhân sự phạm lỗi đã bị xử phạt khiển trách và thuyên chuyển đến Điểm-19, phụ trách "Đảm bảo chất lượng vệ sinh trong buồng quản thúc của SCP-173".


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +29+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License