SCP-681-VN
rating: +4+x

Vật thể #: SCP-681-VN

Phân loại: Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-681-VN phải được quản thúc trong một căn phòng đặc biệt ở Khu-██, căn phòng chứa SCP-681-VN không được phép trang bị mọi loại thiết bị sử dụng điện và được đặt trong một khu vực chứa 300 mét khối Axit carborane. Bên ngoài khu vực phải có ba (3) nhân viên cấp 2/681-VN canh giữ 24/7.

Tất cả các nhân viên ở mọi cấp và thiết bị điện phải được cách li với thực thể ít nhất 250 mét. Khi có báo động trốn thoát, tất cả các nhân viên phải được sơ tán ngay lập tức.

Mô tả: SCP-681-VN là một thực thể hình người có bộ não to gấp 4 lần bộ não người thường, cao khoảng 1m67, não của thực thể có thể phát ra một loại sóng não sung điện từ khoảng 600 GHz, mạnh gấp đôi sóng radio vô tuyến nhưng chỉ phát ra ở phạm vi 100 mét. Mọi thiết bị điện trong phạm vi 100 mét này sẽ bị hỏng nặng. Những cá nhân nào ở trong phạm vi này sẽ gặp những triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, có thể gây nửa mê nửa tỉnh. SCP-681-VN tấn công nạn nhân bằng cách [DỮ LIỆU BỊ XÓA] khi nạn nhân đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tiếp xúc một lần sẽ gây tử vong ngay tại chỗ.

SCP-681-VN được tìm thấy lần đầu ở Quận █, Thành phố ██ ███ ████, Việt Nam tại công ty cổ phần giáo dục █████ █████████, thực thế lúc này đang gây thiệt hại về điện cho các tòa nhà trong phạm vi phát sóng não và tiêu diệt mọi đối tượng con người mà nó gặp.

Phụ lục 681-A: Ngày ██/██/████:

Người phỏng vấn: Ts. ████
Phỏng vấn: SCP-681-VN

<Bắt đầu>

Ts. ████: Xin chào, đối tượng hãy khai ra danh tính của mình?

SCP-681-VN: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

[DỮ LIỆU BỊ XÓA]

<Kết thúc>

Ghi chú: Ts. ████ sau cuộc phỏng vấn gặp các triệu chứng mà SCP-681-VN gây ra. Hiện đang được hồi phục ở khu y tế ██ nhưng không thể khôi phục lại trí nhớ của mình.

Phụ lục: Do sự nguy hiểm và khó kiểm soát của SCP-681-VN, tổ chức đã cho ngừng mọi hoạt động nghiên cứu hay tiếp xúc với thực thể trong tương lai theo đề xuất của O5-██.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License