SCP-6861

đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-6861

Phân loại: Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Xác của SCP-6861 được lưu trữ trong tủ đông xác sinh học. Nhân viên cổ sinh học được phép giám xét vật thể nếu được cho là cần thiết.

Miêu tả: SCP-6861 là định danh cho thể xác của CNĐLT-1860. Trước khi chết, SCP-6861 từng là thể sống của Tyrannosaurus rex, theo lời khai của nhân chứng, được sinh vào Tháng Hai năm 1809 tại Bang Kentucky, Mỹ. Trước khi tử nạn, CNĐLT-1860 sở hữu dị tính khiến người quan sát không thể nhận thức được bản chất chính thức của SCP-6861, thay vào đó họ tiếp nhận là một người nam gốc Anh-Mỹ bình thường. Điều này, chung với trí thông minh giống người, đã cho phép dị tính của nó bị ẩn đi khỏi Tổ Chức Quản Thúc An Ninh Hoa Kỳ đến khi vật thể chết vào năm 1865.

SCP-6861 cao 12 mét và năng hơn 7 tấn. Cho phép SCP này có sự nghiệp đô vật và quân đội thành công, dù thọ ngắn.

SCP-6861 có theo công việc chính trị trong thời trưởng thành, tham gia Đảng Viên Cộng Hòa chống chủ nghĩa nô lệ tại thời điểm ấy, và trở thành thành viên đại diện của Nhà Thể Illinois vào năm 1834, Đại Diện Nhà Thể Hoa Kỳ năm 1842 và tham gia làm ứng cử tổng thống năm 1860.

CNĐLT-1860 sau đó tử nạn vào năm 1865, bởi một cuộc khủng bố tại Nhà Hát Ford, Washington’s D.C bởi Đồng Cử John Wilkes Booth, người bắn chết CNĐLT-1860 vào mắt khi đang nói cụm từ “Sic semper tyrannis”. Cái chết của CNĐLT-1860 trong sự kiện này khiến dị thể mất đi dị tính và là kết quả của cuộc ngụy biện quy mô lớn bởi Tổ Chức Quản Thúc An Ninh Hoa Kỳ, sau đó trở thành Tổ Chức SCP, được thực hiện. Pháp y xác của Booth cho kết quả thực thể thuộc họ Spinosaurus aegyptiacus.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License