SCP-6922


đánh giá: +7+x


Mã vật thể: 6922
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
notice

Điểm quản thúc Giám đốc Trưởng nghiên cứu Đội Đặc nhiệm
Điểm-24 Ts. Edward Irkiv Ts. Helen Tsumm N/A

medium.jpg

SCP-6922

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6922 được quản thúc bên trong một bể cá nước ngọt 90 lít tại cánh quản lý động vật hoang dã của Điểm-24. Dị thể phải được cho ăn hàng ngày và cung cấp một vài nơi để ẩn náu. Mọi tiện nghi do SCP-6922 yêu cầu phải được cung cấp theo từng trường hợp cụ thể.

Không có chất nào xác định là "ô nhiễm" được phép ở trong bán kính 30 mét của bể chứa SCP-6922.

Mô tả: SCP-6922 là một cá thể đực của loài Limnopilos naiyanetri1 có chiều dài khoảng 0,8cm. SCP-6922 có trí khôn và sở hữu khả năng nói, giao tiếp thông qua nước, cũng như hít thở không khí.

Dị thể có khả năng chống chịu cao với nhiệt độ thấp, từng được quan sát ở vùng nước 5 ° C mà không có tác động tiêu cực nào.

Bất kỳ vật thể hoặc chất nào được coi là "ô nhiễm" nằm trong bán kính 20 mét của SCP-6922 sẽ biến mất. SCP-6922 nhận thức được khả năng này và trước đó đã sử dụng hiệu ứng làm lợi thế cho nó, trong nỗ lực làm sạch các vùng nước.

Phụ lục 6922.01: Nhật ký Phát hiện Ban đầu
SCP-6922 được phát hiện vào ngày 13/10/2021, trong quá trình làm sạch dầu tràn của Tổ Chức do SCP-████ gây ra trong một hồ lớn, dẫn vào một dòng suối nhỏ. Sự kiện bao gồm việc phát hiện SCP-6922 được ghi lại ở bên dưới.

Điều tra liên quan đến TLĐLT-3776 "Cơ Quan Bảo Vệ Sinh vật và Động Vật Hoang Dã" hiện đang được tiến hành.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License