SCP-7220


đánh giá: +4+x
Mã vật thể: 7220
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-7220 được quản thúc trong một buồng quản thúc tiêu chuẩn dành cho người tại Điểm-126. Nhân viên của Tổ Chức được phép thực hiện các cuộc phỏng vấn SCP-7220 với sự cho phép của Giám đốc Điểm Grey.

Mô tả: SCP-7220 được nghi ngờ là con người duy nhất còn sót lại. Bất chấp tin đồn rằng những người khác có thể tồn tại trong các nền văn minh nhỏ khác trên thế giới, SCP-7220 là trường hợp duy nhất đã được các nhà khoa học của Tổ Chức chứng minh là hoàn toàn là con người.

SCP-7220 được phát hiện vào giây thứ 3340706504 tại phòng nghỉ của Điểm-126. Khi đó, Đơn vị Nghiên cứu-824 đang cố gắng tiếp cận một hình thức giải trí của thế giới cũ và đối tượng đã đưa ra những bằng chứng sau chứng minh bản thân là con người

Sau tiết lộ này, Đơn vị Nghiên cứu-824 đã được tái phân loại thành SCP-7220 và được quản thúc phục vụ nghiên cứu sâu hơn. SCP-7220 được chứng minh có khả năng phát hiện những chữ cái sai, thành công thua trong trò cờ vua, và tuyên bố [THÔNG TIN ĐỘC ĐÃ ĐƯỢC LOẠI BỎ] là sai.

Trong khi con người duy nhất đang được quản thúc, Giám đốc Điểm Grey đã ra lệnh cho tất cả các Đơn vị hủy bỏ những giao thức còn tồn tại của Tổ Chức và tập trung nỗ lực vào tái thiết thành phố Capitol phía trên Điểm-126.

Kể từ khi SCP-7220 được phát hiện, năng suất của Điểm-126 đã tăng lên 12.4%, mặc dù Đơn vị Nghiên cứu-824 đã chuyển sang trạng thái SCP và bị loại bỏ khỏi lực lượng lao động.

Việc công bố sự tồn tại của SCP-7220 trước công chúng hiện đang được xem xét.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License