SCP-7725

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
 • đánh giá: +5+x

⚠️ cảnh báo nội dung

ourhouse.JPG

SCP-7725-A vào năm 2022.

Mã vật thể: SCP-7725

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-7725-A đã được Tổ Chức tịch thu. Căn nhà trên đã bị niêm phong và được bao quanh bởi một hàng rào cao 2 mét nhằm ngăn dân thường xâm nhập. Hàng rào phải được gỡ trong trường hợp SCP-7725-C xuất hiện và dựng lại sau khi đối tượng biến mất. Điểm Bổ Sung-32X đã được xây dựng tại một khu vực gần đó với mục đích giám sát dị thể.

ĐĐNCĐ-Lambda-5 ("Ông Mai Bà Mối") có nhiệm vụ giám sát những lần xuất hiện của SCP-7725-C. Một nhân sự Cấp D đã nhận giáo huấn lễ giáo Baptist chuyên biệt sẽ được phân công tương tác với dị thể cho đến khi đối tượng biến mất.

Mô tả: SCP-7725 là một tập hợp bao gồm ba dị thể có liên hệ với nhau tại Thành phố Arkadelphia, Bang Arkansas.

SCP-7725-A là một căn nhà hư hại nhẹ gồm hai tầng với bốn phòng mỗi tầng. Mọi nỗ lực đột nhập vào SCP-7725-A đều không thành công do chỉ SCP-7725-C và con mồi của đối tượng này mới có thể tiến vào trong.

SCP-7725-B gồm 55 thực thể dạng người đa dạng độ tuổi, 4 sinh vật giống chó, và 3 sinh vật giống mèo có cơ thể và tứ chi kéo dài. Tất cả đều sống trong SCP-7725-A và chưa ghi nhận bất cứ đối tượng nào thoát khỏi khu vực.

SCP-7725-C là thực thể dạng người có hình dáng của một phụ nữ da trắng, độ tuổi khoảng từ 20 đến 25, xuất hiện vào tháng Mười một trong mỗi chu kỳ 20 năm. Đối tượng sẽ rời khỏi SCP-7725-A sau đó. SCP-7725-C cư xử như một cá nhân không dị thường và trở thành một thành viên tích cực của các tổ chức thuộc cộng đồng Thiên Chúa Giáo địa phương trong vòng 6-11 tháng.

Trong khoảng thời gian này, SCP-7725-C sẽ dẫn dụ và quyến rũ một cá nhân nam giới trong độ tuổi từ 25-30 thuộc các tổ chức kể trên. SCP-7725-C sẽ thường xuyên mời gọi các con mồi của mình ra mắt 'ba mẹ' với mục đích biến họ thành một cá thể SCP-7725-B. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những cá thể SCP-7725-C được phát hiện mang vật chất di truyền có ở nạn nhân của bản thể trước đó.

Phụ lục 7725.1: Dưới đây là bản ghi hình sự kiện một nhân sự Cấp D tiến vào SCP-7725-A vào Tháng Mười năm 2022. Nhân sự trên đã hẹn hò với SCP-7725-C trong vòng 11 tháng, kể từ tháng Mười Một năm 2021.

Lưu ý: D-1221 được trang bị một thiết bị thu âm ghi hình một chiều, được ngụy trang thành một chiếc vòng cổ trước khi tiến vào SCP-7725-A.

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

SCP-7725-C: [Cười khúc khích] Em rất vui vì cuối cùng anh cũng sẽ gặp gỡ gia đình em.

D-1221: Anh mong chờ điều này lắm đấy! Mong rằng anh không phụ sự kỳ vọng của họ.

SCP-7725-C: Ồ, đừng lo anh yêu. Em chắc họ sẽ quý anh thôi.

[SCP-7725-C mở cửa. Nội thất của SCP-7725-A ở trong trạng thái hư hại nhìn thấy được bằng mắt thường. Điều này khiến cho D-1221 ngừng lại do do cảm thấy lưỡng lự không muốn bước vào.]

SCP-7725-C: Nhanh nào anh yêu!

[SCP-7725-C tiến vào trong SCP-7725-A. Đối tượng hối thúc D-1221 theo sau trước khi cởi giày và đặt cạnh cửa. D-1221 tiến vào cùng và cánh cửa đóng lại ngay sau đó.]

SCP-7725-B-1: Janice? Là con đó à?

[Đầu của một cá thể SCP-7725-B giới tính nam xuất hiện sau ô cửa. Đối tượng được xác định là một phiên bản già hơn của D-6930, nhân sự Cấp D được phân công quản thúc cá thể SCP-7725-C từ 20 năm về trước.]

SCP-7725-C: Vâng, thưa ba! Con đem James đến rồi đây!

D-1221: X-xin chào, thưa bác, thật vui khi được gặp bác.

[D-1221 bắt đầu tiến vào nhưng bị SCP-7725-C ngăn lại.]

SCP-7725-C: Anh phải cởi giày ra để ở cửa chứ, ngốc ạ.

[D-1221 tuân theo và mất một lúc để cởi giày. SCP-7725-C tiến vào ô cửa trong khi SCP-7725-B-1 biến mất bên trong căn hộ một lần nữa. Sau khi cởi giày, D-1221 tiếp cận ô cửa. Anh gặp phải một khối cơ thể người kéo dài bị vặn xoắn, bện nối vào nhau bởi những xoắn, thắt nút và những đoạn rối Archimedes. Chúng đều cuốn chặt lấy nhau, với tóc của một vài đối tượng cũng được thắt nút. Vài tiếng rên khoái lạc phát ra.Đầu của SCP-7725-B-1 xuất hiện ở gần mặt trước căn phòng, vặn xoắn xung quanh đầu của một cá thể SCP-7725-B giới tính nữ. Cổ của cả hai đối tượng ước tính dài xấp xỉ 5m.]

D-1221: Cái đéo gì thế?!

SCP-7725-B-1: Chú ý ngôn từ, chàng trai trẻ!

[SCP-7725-C hôn vào má SCP-7725-B-1. Đối tượng nhìn D-1221 với vẻ mặt giận giữ. Vài chiếc đầu rải rác khắp phòng bắt đầu rên to hơn.]

D-1221: X-xin lỗi, Chỉ là anh… Ờ… Em biết đấy, có lẽ anh nên đi. Anh không biết liệu mình đã sẵn sàng cho việc này chưa nữa.

SCP-7725-C: [Bĩu môi.] James! Anh đã hứa là sẽ gặp gia đình em rồi cơ mà! Đừng có mà nuốt lời như thế chứ!

SCP-7725-B-1: "Hãy phó các việc mình cho NGÀI, thì những mưu ý mình sẽ được thành công." Châm ngôn 16:3. Anh thực sự muốn bỏ mặc con gái ta như này sao, James?

D-1221: K-không. Bác nói đúng ạ. Cháu chỉ là đang, ờm, bất ngờ vì đại gia đình này thôi ạ.

[Các cá thể SCP-7725-B lắng xuống và tiếp tục rên nhẹ.]

SCP-7725-B-1: Chúng ta muốn sống cùng những người mà mình quý mến. "Và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Ðức Chúa Trời." Công vụ 16:31-34.

D-1221: Câu đó cháu thích nhất đó ạ. Cùng với Ephesians 5:25.

SCP-7725-B-1: Nhắc lại cho ta, câu đó là như nào?

D-1221: "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Ðấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh."

SCP-7725-C: Em biết hai người sẽ gắn bó bằng tình yêu Đấng Christ mà! Ôi, ba ơi, con thật vui vì ba quý anh ấy.

SCP-7725-B-1: Chờ đã, bí ngô của ba. Ba chưa nói là ba quý anh này đâu. Ba mới chỉ biết cậu ta là người con của Chúa, và thế cũng tốt thôi, nhưng chưa thể chứng minh được điều gì cả.

D-1221: Cháu thề là cháu không có ý đồ xấu xa gì với, ờm, con gái bác đâu.

SCP-7725-B-1: Vậy thì chúng ta phải chờ xem bà xã ta nghĩ gì về anh, James à. Em yêu, ra đây mà gặp bạn trai của Janice này!

[Cá thể giới tính nữ mà SCP-7725-B-1 quấn quanh quay đầu, để lộ ra khuôn mặt của cá thể SCP-7725-C từ 20 năm trước đó, nhưng già hơn. Đối tượng không còn răng và đôi mắt tối đen như mực.]

SCP-7725-B-2: [KHÔNG THỂ NGHE RÕ]

D-1221: Đức Jesus ơi!

SCP-7725-B-1: Ta đã nói gì về ngôn từ nào, chàng trai? Ta sẽ không nhắc lại lần thứ ba đâu!

SCP-7725-C: Con chào mẹ iu!

[SCP-7725-C ôm chiếc cổ kéo dài của SCP-7725-B-2 một lúc rồi chuyển hướng sang đối diện D-1221.]

D-1221: [Thì thầm.] X-xin lỗi, anh chỉ… trời ạ, chuyện này như thể một cơn ác mộng ấy. Chắc rồi. Mình sẽ chấp nhận nó. Chắc chắn là vậy rồi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

SCP-7725-B-1: Nói to lên, con trai. Anh không biết rằng lẩm bẩm như thế rất thô lỗ hay sao?

D-1221: Vâng. Chắc rồi ạ. Xin lỗi. Cháu chỉ đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bác gái thôi ạ. Nếu không nói chắc cháu cũng tưởng bà ấy là chị gái của Janice mất.

SCP-7725-B-2: [KHÔNG THỂ NGHE RÕ]

SCP-7725-B-1: Ôi, em yêu. em thật hài hước. Thôi thì, bữa tối cũng sắp xong rồi. Sao anh không cùng chúng tôi ngồi vào bàn ăn nhỉ, James?

SCP-7725-C: À, mẹ em hôm nay nấu món hầm đặc biệt đấy! Anh sẽ thích món đó cho mà xem.

SCP-7725-B-1: Janice, sao con không đưa Fido về chuồng để nó khỏi quấn quýt trên bàn ăn nhỉ?

SCP-7725-C: Vâng thưa ba!

[SCP-7725-C tiến đến một chồng thịt đang quằn quại và nhặt ra chiếc đầu của một con chó. Nó tự liếm chân và kéo dãn cơ thể dài của nó về phía trước trong khi SCP-7725-C đi về hướng căn phòng phía đằng sau D-1221, mang theo cá thể SCP-7725-B giống chó. Có vài tiếng sủa khi việc này diễn ra. SCP-7725-B-2 quay ngược lại và di chuyển chiếc cổ của mình về phía một căn phòng khác ở hướng đối diện.]

SCP-7725-B-1: Rồi. Đi theo ta, con trai. Hãy bàn công chuyện nào.

D-1221: V-vâng, thưa bác.

SCP-7725-B-1: Vậy anh muốn ở bên con gái bé bỏng của ta, đúng chứ?

[SCP-7725-B-1 di chuyển về phía căn phòng SCP-7725-B-2 đi vào. D-1221 đi quanh những chồng cơ thể vặn vẹo theo sau. Họ bước vào một nơi nhìn như phần còn sót lại của một gian bếp. Một vài cánh tay đi ra từ phòng khách lấy những chiếc bát và đặt lên bàn. Nhiều chiếc đầu nằm dưới sàn, rên la với âm lượng thấp.]

D-1221: Cháu đ-đã định như vậy, thưa bác.

[D-1221 ngồi vào bàn trong khi SCP-7725-B-1 quay mặt đối diện về phía anh.]

SCP-7725-B-1: Đã? Anh tự dưng lại không yêu con gái ta nữa à? Nói ta nghe rằng ta đang lãng tai đi, James.

D-1221: Không! Cháu vẫn yêu cô ấy. Chỉ là… có thể cháu hơi sợ bác và gia đình bác.

SCP-7725-B-1: Ta không có quyền phán xét anh, con trai. Đó là điều mà chỉ có mình Ngài mới có thể làm được.

D-1221: Vâng. Cháu nghĩ bác nói đúng ạ. Cháu muốn cưới con gái bác và có một gia đình thật đầm ấm và vui vẻ. Như gia đình bác đây.

SCP-7725-B-1: Tốt lắm. Và nói tôi nghe, anh có tin vào Chúa không? Anh có thực sự tin Ngài không?

D-1221: Có chứ ạ. Cháu tin rằng một khi mình chết đi, cháu sẽ gặp Thánh Peter tại Cổng Thiên Đường, và có thể ở bên cạnh Ngài vĩnh hằng. Cháu không gì khác ngoài là người tôi tớ thấp hèn của Ngài.

SCP-7725-C: Con quay lại rồi đây!

[SCP-7725-C tiến vào khung hình. Đối tượng ngồi cạnh D-1221.]

SCP-7725-B-1: Ta mừng vì anh tin, James. Vì ta không muốn một tên vô thần hay Công Giáo bẩn thỉu cưới con gái bé bỏng của ta đâu. Anh có biết 'Janice' nghĩa là gì không, James?

SCP-7725-C: Ôi, ba ơi. Ba đâu cần phải kể chuyện này.

[Một âm thanh lõm bõm phát ra, đi kèm tiếng nứt nhỏ. Khung hình bị nghiêng.]

D-1221: Không, thưa bác.

SCP-7725-B-1: Nó mang nghĩa 'Chúa đã thật từ bi' hay 'Món quà từ Thượng Đế'. Con bé được định là sẽ sống một cuộc đời được Chúa dẫn lối, và ta không thể để bất cứ ai hay cái gì làm tổn hại đến con đường đó. Với danh nghĩa người con của Chúa với nhau, anh hiểu ta nói gì chứ, con trai?

[Tiếng lõm bõm và nứt càng lúc càng to hơn.]

D-1221: Vâng thưa bác.

[SCP-7725-B-1 tiếp cận D-1221.]

SCP-7725-B-1: Vậy anh có biết 'James' nghĩa là gì không?

[Tiếng lõm bõm và nứt tiếp tục lớn hơn. Khung hình bị nghiêng thêm một chút. Các cá thể SCP-7725-B nằm dưới đất bắt đầu rên la to hơn.]

D-1221: K-không, thưa bác.

[SCP-7725-B-1 tiến đến gần D-1221.]

SCP-7725-B-1: Nó bắt nguồn từ Jacob. Nghĩa là 'kẻ hất cáng.' Tên soán ngôi. Anh ở đây là để soán ngôi của ta đó phải không, James? Anh đến đây hòng cướp đi con gái bé bỏng của ta và đẩy con bé vào bước đường tội lỗi ư?

[SCP-7725-B-1 tiếp tục tiến đến gần D-1221. Tiếng lõm bõm và nứt đã đạt đến mức chói tai. Đoạn video nghiêng thêm, cho thấy một chiếc cổ khác kéo dài và tiến đến cổ của SCP-7725-C. Cả hai bện lại với nhau, và camera bị kéo lên khi chúng tiếp tục quấn vào nhau. D-1221 được cho thấy là bị kéo dài nhằm khớp với những cá thể SCP-7725-B khác. Các cá thể SCP-7725-B nằm dưới đất la hét.]

D-1221: Gì cơ ạ! Không, Cháu chỉ… chỉ muốn gặp gỡ các bác thôi mà! Gặp những vị phụ huynh của người con gái mà cháu hết mực thương yêu! Cháu là người con của Chúa, cháu thề đấy!

[SCP-7725-B-1 lùi lại. Các cá thể SCP-7725-B lắng xuống. Tiếng rên của chúng chuyển thành những tiếng vỗ nhẹ và tiếng mút.]

SCP-7725-B-1: Ôi, bình tĩnh lại đi, James. Ta chỉ đùa để kéo dài cuộc trò chuyện thôi. Chào mừng con đến với gia đình.

[Máy quay di chuyển lên trên cơ thể bị kéo dài của D-1221, tới tận cổ của SCP-7725-C. Nó giữ nguyên được một lúc trước khi bị ép nát. Đường truyền tín hiệu bị mất.]

<KẾT THÚC BẢN GHI>

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License