SCP-7888


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-7888

Phân loại: Thaumiel

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Việc sử dụng SCP-7888 phải luôn tuân theo các quy tắc đã mô tả trong Giao thức Ủy ban Đạo đức: "Hoa Dương Xỉ".


Mô tả: SCP-7888 là phương pháp giao tiếp được tạo ra bởi Tổ Chức. Vận dụng các đề xuất lan truyền nhận thức thông qua văn bản thô, SCP-7888 làm giảm tỉ lệ tái sản sinh dị tượng trong thực tại gốc.

Từ khi triển khai SCP-7888, mức nguy hiểm và thù địch chung do những dị thể mới phát hiện gây ra đã giảm ~60%. Các bản SCP-7888 hiện tại không hoàn toàn ngăn sự tồn tại của các dị thể tà ác và không thể áp chế, mặc dù hầu hết hiện đều tuân theo các quy luật dị thường đã ghi nhận phổ biến. Điều này đã giúp việc quản thúc và nghiên cứu nói chung dễ dàng hơn đáng kể. Bên cạnh những thay đổi trên, sự gia tăng các dị thể lành tính và có ích, cũng như các tài liệu SCP được viết ngắn gọn hơn đã được ghi nhận.


Bản ghi Khám phá: SCP-7888 được tạo ra sau khi MTTT (Mạng Truyền thông Tổ Chức Toàn-thực-tại) phát hiện sự gia tăng trong tần suất tái biến đổi thực tại. Báo cáo đã cho thấy một số lượng dị tượng mới phát hiện cao hơn bình thường, hầu hết đều liên hệ với khái niệm “Vận may” theo cách nhất định. Phòng ban Lan truyền Nhận Thức đã có thể tạo ra và áp dụng SCP-7888 thành công trong khoảng thời gian này.

Do mức độ nguy hại khủng khiếp các thực thể trên thể hiện, mục đích ban đầu của SCP-7888 nhắm vào việc vô hiệu hóa chúng thông qua tác nhân độc chí mạng. Quyết định này đã được tái xét duyệt sau đó dựa trên sự xác nhận khả năng diễn ra một Viễn cảnh Cấp ZK Hiện thực Sụp đổ. Một dạng tác nhân đề nghị không chí mạng thay thế đã được tạo ra sau đó, thành công vô hiệu ảnh hưởng của vô số thực thể.

Dù được phần đông nhân sự lãnh đạo Tổ Chức ủng hộ, Ủy Ban Đạo Đức vẫn thể hiện sự không đồng thuận, yêu cầu đánh giá tâm lý các thực thể này trước khi ứng dụng xa hơn SCP-7888. Yêu cầu trì hoãn hai tháng đã được phê duyệt, và quyền truy cập phần lớn tài liệu của Tổ Chức cũng được cấp cho mục đích nghiên cứu tâm lý.

Cuối cùng, một tập hợp các mẫu tác nhân lan truyền mới cải tiến đã được sản xuất dựa trên cơ sở các phát hiện của Ủy Ban Đạo Đức. Chúng được dùng cho mục đích làm giảm hoạt động dị thường thù địch trong khi vẫn duy trì vị trí có lợi với những thực thể này, đến khi có thể phát triển một phương thức giao tiếp rõ ràng. Đề xuất này cuối cùng cũng được chấp thuận bởi tất cả nhân sự đứng đầu Tổ Chức sau khi các bản SCP-7888 mới nhất chứng mình độ hiệu quả vượt trội. Một bản ghi các phiên bản đang được áp dụng hiện tại có thể xem được ngay bên dưới:


CẢNH BÁO: TÁC NHÂN ĐỘC CƯỜNG ĐỘ CAO PHÍA TRƯỚC

Danh sách dưới gồm các bản SCP-7888 thể hiện độ hiệu quả cao nhất.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License