SCP-789-J


đánh giá: +6+x
thebuttghost-new.jpg

ma mông

Mã vật thể: SCP-789-J

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-789-J được giữ trong nhà vệ sinh của tôi và chỉ tôi mới có thể nói chuyện với nó.

Mô tả: SCP-789-J là con ma chỉ có một khuôn mặt. Nó sống trong nhà vệ sinh và nó nói chuyện với bạn trong khi bạn đi cầu. khi bạn đi cầu vào nó, nó sẽ "không dừng lại aaaa-" và sau đó dừng lại vì có "thứ gì đó mà ai cũng biết" vào miệng nó.

SCP-789-J du ngoạn quanh cặp mông. bạn chỉ có thể thoát khỏi nó bằng cách chùi. đại ý là như vậy.

thỉnh thoảng, nó sẽ giết chết những cặp mông khác và khiến chúng trở thành ma mông. Nhưng nó luôn cô đơn bởi vì nó là một con ma mông.

Phụ lục: nếu bạn té xuống bồn cầu, nó sẽ "xực" luôn cặp mông của bạn.

bởi nghiên cứu viên james, 11 tuổi

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License