SCP-791


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-791

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Khu vực quản thúc phải được thiết lập hệ thống thoát nước khép kín và bất kỳ vật liệu hoặc chất lỏng nào thoát ra từ khu vực phải được gửi để kiểm tra hoặc đánh giá. Hệ thống thoát nước khẩn cấp phải ở chế độ chờ vào mọi lúc và không được có ít hơn tám bộ lọc.

SCP-791 phải được lưu giữ trong một túi lưới thép dệt rộng, nhằm xác định vị trí của dị thể dễ dàng hơn trong sự kiện "Rút cạn", và ngăn chặn bất kỳ sự kiện sinh học nào. Việc lấy dị thể ra khỏi túi chỉ có thể được thực hiện dưới điều kiện thử nghiệm.

Mô tả: SCP-791 dường như là một khối nước lỏng được giữ ở dạng hình cầu bởi một lực không xác định. Các mô sinh học có thể đi qua SCP-791 tương tự như khi chúng đi qua nước thông thường, và các báo cáo xác định rằng nước tương tự như nước biển bình thường, nhưng có hàm lượng muối thấp hơn. Không thể “phun” SCP-791, tuy nhiên, nước có thể được chiết xuất bằng tay hoặc miệng.

SCP-791 phản ứng với các vật liệu phi sinh học, chẳng hạn như đá hoặc kim loại, như thể nó là một khối cầu làm bằng bê tông rắn. SCP-791 có thể được nâng, cuộn hoặc thao tác theo nhiều cách, nhưng việc lấy mẫu bằng vật liệu phi sinh học là vô cùng khó khăn do độ cứng và trọng lượng cực lớn của SCP-791. SCP-791 không giảm kích thước khi nước được hút ra khỏi nó. Dị tính vẫn tồn tại ngay cả khi rút một lượng lớn nước ra ngoài.

Nước trong SCP-791 hoàn toàn vô trùng và không có bất kỳ vi sinh vật nào. Nó cũng gần giống như nước trên trái đất, nhưng với hàm lượng hydro tăng nhẹ. SCP-791 sẽ ngẫu nhiên trải qua sự kiện "cạn kiệt", khi đó một lượng lớn nước sẽ tràn ra khỏi SCP-791. SCP-791 sẽ duy trì dị tính của nó trong các sự kiện này, và thời gian của sự kiện "rút cạn" sẽ kéo dài từ vài giờ cho đến 4 tháng.

Các vật phẩm đôi khi sẽ thoát ra khỏi SCP-791. Hiện chưa rõ những món đồ này có nguồn gốc từ đâu, mặc dù hầu hết chúng đều có nguồn gốc từ “đại dương”. Các vật phẩm giống như rong biển, cá, ████████, ██████, sinh vật phù du, [DỮ LIỆU BỊ XÓA] lưu ý khả năng nhận biết.

Các thực thể giống ████████ đã xuất hiện nhiều lần và [DỮ LIỆU BỊ XÓA] không xác định. Giao tiếp thông qua █████ và các thực tại thay thế tương tự được quan sát qua SCP-2684, SCP-3374 hoặc gián tiếp thông qua SCP-257.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License