SCP-792


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-792

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-792 hiện được bao quanh bởi một hàng rào điện với dây thép gai ở phía trên, cao 4 mét. Lối vào duy nhất của SCP-792 là một cổng ở phía nam, được canh gác bởi ba (3) nhân viên an ninh vũ trang tại mọi thời điểm. Nhân viên an ninh bổ sung được bố trí tại mọi điểm xung quanh cách biên hàng rào 1,5 km. SCP-792 phải được kiểm tra hàng tuần nhằm phát hiện các cá thể SCP-792-1 mới , ngoại trừ khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10. Không một nhân viên nào khác được cho phép tiếp cận khu vực này.

Miêu tả: SCP-792 là một khu rừng có diện tích 4 km vuông gần thị trấn ███████, ██. SCP-792 lưu giữ, tại bất kỳ thời điểm nào, khoảng từ 37 đến 4.500 xác chết người căn cứ theo số cá thể SCP-792-1 được xác định. Các cá thể SCP-792-1 rất đa dạng về chủng tộc, tuổi tác, vv, với xu hướng có dáng vóc người nhỏ hơn và thường cao tuổi đối với người Da trắng và người gốc Tây Ban Nha. Tất cả các cá thể đều khỏa thân.

Các cá thể trồi lên từ dưới mặt đất vào các khoảng thời gian ngẫu nhiên với tỷ lệ khoảng trên dưới mười (10) cá thể mỗi ngày trong một quá trình mất từ chín (9) đến mười bốn (14) ngày. Các cá thể SCP-792-1 có xu hướng sẽ trồi lên ở phần đầu trước tiên. Sau khi trồi lên, quá trình phân hủy sẽ xảy ra trong môi trường của SCP-792 đúng như dự kiến. Các cá thể SCP-792-1 trồi lên hoàn toàn không có bất kỳ tính chất bất thường nào. Nếu bị tách dỡ khỏi mặt đất trước khi quá trình trồi lên hoàn thành, sẽ thấy các phần dưới mặt đất của SCP-792-1 hàm chứa một khối lượng lớn các cấu trúc giống như rễ. Phân tích các cấu trúc này đã cho thấy thành phần cấu tạo của chúng đồng nhất với mô cơ của con người.

Mỗi năm một lần, từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10, 90 đến 130 mô hình giống người (sau đây được gọi là SCP-792-2) sẽ xuất hiện và trèo ra khỏi cái ao ở trung tâm của khu vực. Các cá thể SCP-792-2 mặc trang phục hazmat Cấp A màu trắng với các tấm che có màu, ngăn không cho khuôn mặt bị nhìn thấy. Các cá thể này khôn ngoan và có khả năng giao tiếp và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau khi thoát khỏi ao, SCP-792-2 sẽ thu hồi các cá thể SCP-792-1 đã hình thành hoàn toàn và đặt chúng dưới ao, nơi chúng sẽ biến mất. Quá trình này mất hai ngày để hoàn thành. Trung bình 13% cá thể SCP-792-1 đã phát triển hoàn toàn không được đưa về ao. Thay vào đó, các cá thể SCP-792-2 sẽ tạo ra một đống lửa lớn ở trung tâm của SCP-792 và thiêu chúng. Mục đích của điều này hiện chưa được làm rõ. Nếu được yêu cầu, các cá thể SCP-792-2 nói chung sẽ hợp tác, nhưng sẽ từ chối rời khỏi khu vực và thể hiện sự khao khát được bắt đầu quay lại thực hiện công việc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License