SCP-7966

đánh giá: +4+x
MÃ VẬT THỂ: SCP-7966 CẤP 5/7966
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: PENDING TUYỆT MẬT

jimmyboy.png

SCP-7966-1

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Phòng ban Thần học Chiến lược hiện đang thực hiện công tác đánh giá nội bộ quy trình quản thúc SCP-7966. Mọi thắc mắc và yêu cầu về dị thể gửi đến Nghiên cứu viên Quản thúc trưởng Randall Bannock, tình cờ là chuyên gia về dị thể.

Mô tả: SCP-7966 là sự kiện sinh hạ Jim Davis1, tác giả bộ truyện tranh Garfield. Dựa theo mọi thử nghiệm thực hiện bởi Phòng ban Thần học Chiến lược, dị tượng tương đồng với sự kiện Chúa Jesus Tái Lâm theo các lý thuyết thần học cũng như các phương diện bản thể học.

Kết luận này dựa trên dữ liệu quan sát trong vài thập kỷ. Ngoài khả năng phát xạ Akiva cao hơn người bình thường, ngưỡng cộng hưởng thần học đặc trưng của SCP-7966 cũng ở một chỉ số không đổi là 3:16, bằng với các cổ vật có giá trị cộng hưởng cao. Thêm vào đó, mức năng lượng EVE của SCP-7966-1 trùng khớp với hóa thân đầu tiên của Chúa Christ.

Mặc dù vậy, SCP-7966-1 chưa từng có tiền sử tận dụng dị năng của mình hay có hành vi giống như một vị thần tái thế, điều này dẫn đến kết luận rằng dị thể không hề biết về bản chất xuất chúng tôn giáo của mình. Dị tính thần học duy nhất mà SCP-7966 biểu lộ là khả năng lôi kéo tín đồ, góp phần vào sự thành công của thương hiệu Garfield. Chưa rõ liệu đây có phải là kết quả của tầm ảnh hưởng mà SCP-7966-1 tạo ra hay không.

Phụ lục.7966.1: Sau những cuộc thảo luận và nghiên cứu bổ sung về phương thức quản thúc triệt để dị thể, nhân sự đã đi đến kết luận rằng việc cho phép SCP-7966-1 sống quá vòng đời tự nhiên mà không quản thúc sẽ gây sự kiện thăng thiên được viết trong kinh thánh, nhưng xác suất xảy ra là không đáng kể.

Phòng ban Thần học Chiến lược đã tiến hành thu hồi và tạo lập một kho lưu trữ mọi phương tiện truyền thông thuộc thương hiệu Garfield đã biết2 nhằm phân loại và bảo tồn như các tài liệu tôn giáo chính thống. Tổ Chức vẫn đang tiến hành mọi nỗ lực có thể để thu mua tổ chức tôn giáo Paws Inc.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License