SCP-7967

đánh giá: +7+x

Mã Vật thể: SCP-7967

Phân loại: Thaumiel Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức phải liên tục duy trì hoạt động và sử dụng SCP-7967 nhằm sản sinh Phóng xạ Akiva phục vụ cho các dự án mang tính tôn giáo..

SCP-7967 không còn cần được duy trì và phải được lưu trữ tại Khu Quản thúc-54, thuộc Khu vực Bảo tồn Cổ vật-27. Do bản chất mà dữ liệu về hoạt động của dị thể cung cấp, tài liệu này chỉ có thể truy cập nếu có Quyền hạn An ninh Cấp 5/PbCLTH.

Mô tả: SCP-7967 là một thiết bị phát triển bởi Phòng ban Thần học Chiến lược vào năm 1991. Vật thể được thiết kế với mục đích thu thập một lượng Phóng xạ Akiva lớn bất thường sản sinh trong quá trình một đối tượng là con người tử vong.

SCP-7967 hoạt động dựa trên giả thuyết rằng trước khi được hóa kiếp, một người thường có xu hướng gia tăng đáng kể các hoạt động thờ phụng, do họ muốn có một kiếp sau tốt đẹp hơn và muốn dự tính cái chết của mình.

Lượng Phóng xạ này thường tiêu biến ngay sau khi đối tượng tử vong. SCP-7967 hoạt động bằng cách theo dõi những sự kiện trên và sử dụng các Vết Sụt Sùng Bái Wozny-Hellman nhằm hấp thụ hoàn toàn chúng.


Phụ lục


SCP-7967 đã đã được xác nhận là không hoạt động và không thu về bất kỳ một lượng Phóng xạ Akiva nào trong vòng hai tháng. Giả thuyết cho rằng do trong quãng thời gian kể trên, 11,000,000 tử thi được ghi nhận nhưng không đối tượng nào thực sự đạt được trạng thái chết.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License