SCP-7K-J


đánh giá: +5+x
toss.jpg

Hai chàng trai đang hoạt động.

Mã vật thể: SCP-7K-J

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tung đồng xu. Đoán mặt xu. Nếu bạn đúng, đánh giá cộng; nếu không, đánh giá trừ.

Miêu tả: SCP-7K-J là trang này. Theo giả thiết, SCP-7K-J thường sẽ có điểm cân bằng theo thời gian, bằng +0, đảm bảo sự sinh tồn vĩnh cửu của dị thể.


Phụ lục 7K-J:

Ts. Sturmatem: Logic của cậu có sai sót. Nó sẽ chỉ điểm +0 nếu mọi người tuân thủ quy tắc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đánh giá trừ do thấy bài này không có hài?

Ts. Groop: Tiến sĩ, vui lòng đừng trù ẻo vậy.

Ts. Sturmatem: Tin trù ẻo là phải khi mọi người đánh giá dương mà không tung xu .

Ts. Solstice: Nếu có người đánh trừ do bài đăng không hài thì cũng sẽ có người thấy hài mà đánh cộng, và cả hai sẽ giúp chúng ta cân bằng lại điểm về +0 phải không?

Ts. Groop: Vậy thì còn gì có ý nghĩa nữa!

Ts. Deville: Tôi nghĩ ta đang quên gì đó vô cùng quan trọng. Nếu độc giả không có xu trên người thì sao? Họ sẽ đánh trừ tác phẩm vì chưa hoàn thiện chăng?

Ts. Fisch: Ta nên thêm link hoặc gì đó thay thế.

Ts. Funderburk: Ê nhưng nó có tuân thủ giấy phép không?

Ts. Rex: Từ từ. Cứ coi như là tại đây, tất cả mọi người đều tuân theo luật. Xu, bùm, đánh giá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tác phẩm này tự nhiên quay đầu về điểm -20?

Ts. Funderburk:

Ts. Solstice:

Ts. Deville:

Ts. Sturmatem:

Ts. Fisch:

Ts. Groop: Thì tui có nói là "theo giả thiết" mờ.
404.png

Trang này không tồn tại.

Trang này có thể đã bị rời đi hoặc đã bị xóa hoặc chưa từng tồn tại. Trang bài có thể bị xóa bởi nhiều lý do khác nhau: Bao gồm bị xóa bởi chính tác giả, hoặc bị xoá bởi nhân viên như đã nêu trong Quy Định Xóa Bài.

Bạn cũng nên xem qua chủ đề lưu trữ xóa bỏ (đính tại đầu Thông Báo) nếu bạn đang tìm lại trang cũ trước đây.

Trong trường hợp bạn đang tạo một trang mới, vui lòng đọc Hướng dẫn Đóng góp.

Nếu như bạn đã sẵn sàng, hãy tạo trang mới.

Ts. Groop: Ờm thì.

Ts. Sturmatem: May mắn lần sau hen.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License