SCP-828-KO


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-828-KO

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do bản thân SCP-828-KO là một buồng quản thúc; nó không cần thêm quy trình quản thúc đặc biệt. Các thay đổi về trạng thái của dị thể phải được báo cáo ngay lập tức.

Sửa đổi ngày █/█/20██: Một tiền đồn đã được xây dựng gần SCP-828-KO. Nhân viên tiền đồn phải theo dõi SCP-828-KO và kìm hãm SCP-828-KO-1 bằng mọi cách cần thiết nếu nó thoát khỏi SCP-828-KO.

Mô tả: SCP-828-KO là một buồng quản thúc nằm trong khu vực của Tổ Chức ở sa mạc ████. Bề mặt của dị thể được làm bằng kim loại không xác định với logo của Tổ Chức được vẽ trên đó. Báo cáo cho thấy kim loại sẽ tự phục hồi nếu bị hư hại trên 5mm.

Vào ngày █/█/20██, nhân sự liên quan đến SCP-828-KO có thể nhớ lại một số thông tin về dị thể. Danh sách dưới đây được tổng hợp dựa trên lời khai của các nhân sự.

SCP-828-KO là một buồng quản thúc được xây dựng theo đề xuất của Ts V████. Đối tượng được xây dựng để quản thúc hoàn toàn bất kỳ dị thể SCP nào. Vì lý do đó, buồng giam chứa nhiều thiết bị dị thường. Các bộ phận của buồng giam được liệt kê dưới đây1

 • Một thiết bị tạo ra và nấu chín thức ăn.
 • Một màn hình hiển thị các phương tiện truyền thông đơn giản để giải trí.
 • Một thiết bị kết hợp các giai điệu để phát nhạc.
 • [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
 • Một lớp có khả năng hấp thụ khoảng 80% chấn động tác động lên dị thể.
 • Một bức tường kiên cố đáng chú ý với các đặc tính tương tự như bề mặt của SCP-828-KO.
 • Máy triệt tiêu khuếch tán tác nhân độc.
 • Neo Hằng Thực Scranton điều chỉnh mức độ Hume bên trong ở mức 1.5.
 • Một không thời gian [DỮ LIỆU BỊ XÓA] tự vô hiệu hóa chính nó trước khi bị phá hủy.
 • Neo Hằng Thực Scranton điều chỉnh mức độ Hume bên trong thành 2,2 khi phá hủy thiết bị nói trên.
 • Điểm Kì Dị Thời Gian Liên Tục Xyank-Anastasakos.
 • Một rào chắn chặn các tín hiệu vô tuyến nội bộ.
 • Bề mặt của SCP-828-KO

Ts V████ dường như xây dựng và tiến vào SCP-828-KO vào ngày 19██/█/██ nhằm mục đích thử nghiệm, trước khi kích hoạt và tự khóa bản thân bên trong dị thể.

Phụ lục: Vào ngày 20██/█/█, khi những đoạn thông tin liên quan đến SCP-828-KO xuất hiện trở lại trong ký ức của những cá nhân có liên quan. Có giả thuyết rằng Ts V████ đã phá hủy máy triệt tiêu khuếch tán tác nhân độc. Do đó, rất có thể đối tượng đã biến thành một dị thể cấp Keter, dẫn đến việc Ts V████ được chỉ định là SCP-828-KO-1; quy trình quản thúc cập nhật đang được triển khai.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License