SCP-860


đánh giá: +2+x
bluekey2.png

SCP-860

Mã vật thể: SCP-860

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-860 sẽ được lưu trữ trong một hộp gỗ nhỏ trong một chiếc hầm ở Khu-██. Bản thân vật thể bất động và không cần thêm quy trình quản thúc.

Mô tả: SCP-860 là một chiếc chìa khóa màu xanh đậm có hình dạng không đáng kể. Tại các khoảng thời gian dường như là ngẫu nhiên, một loạt các con số, sau đó được xác định là tọa độ UTM, sẽ xuất hiện trên lưỡi của chìa khóa. Trong thời gian SCP-860 trải qua sự quản thúc, các con số đã thay đổi ba lần, đưa ra tọa độ cho ██████ (Đức), ██████ (Anh) và Điểm-██.

SCP-860 vừa với bất kỳ khóa cửa nào cần chìa khóa nằm trong khu vực tọa độ đã cho và sẽ hoạt động giống hệt với khóa chính xác cho khóa đó. SCP-860 chỉ hoạt động trên các khóa cửa và chỉ khi chúng được gắn vào cửa; nó sẽ không hoạt động trên bất kỳ loại thiết bị khóa nào khác.

Khi SCP-860 được sử dụng để mở khóa và mở cửa, cánh cửa không dẫn đến nơi đến thông thường. Thay vào đó, nó mở ra một khu rừng nhỏ nằm giữa một lối đi rộng 80 cm, được gọi tên SCP-860-1. Mọi quan sát của khu rừng này đều ghi nhận sự hiện diện của sương mù màu xanh.

woods_night.png

SCP-860-1

Ngay sau khi bất kỳ người nào vào SCP-860-1, cánh cửa sẽ tự động đóng lại. Từ bên trong SCP-860-1, cánh cửa xuất hiện gắn liền với một bức tường bê tông vô tận, và bị khóa. Không có nỗ lực nào phá cửa từ bên ngoài, với nhân sự bên trong SCP-860-1, đã thành công. Nỗ lực phá cửa từ bên trong SCP-860-1 đã dẫn đến [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]. Xem Tài liệu 860-III để biết thêm chi tiết.

Con đường bên trong SCP-860-1 thường dẫn đến một cánh cửa khác gắn liền với một bức tường bê tông vô tận khác. Cánh cửa thứ hai này dẫn đến phòng đến bình thường của cánh cửa mà SCP-860 được sử dụng.

Một số sự kiện dị thường khác đã được báo cáo bởi các nhân viên tiến hành thám hiểm SCP-860-1. Những điều này được giải thích chi tiết hơn trong Tài liệu 860-I đến 860-IV.

Sau các sự kiện của Cuộc thám hiểm IV (được mô tả trong Tài liệu 860-IV), chỉ có nhân viên cấp 4 mới có thể thực hiện các thử nghiệm trên SCP-860.

Sự cố 860-██-12: Vào ██/██/████, ██ ngày sau Cuộc thám hiểm IV, SCP-860 đã được tìm thấy trên bàn làm việc của Ts. ███, ████ mét cách xa buồng quản thúc của nó. Khóa hộp lưu trữ vật thể chưa được mở. Video giám sát từ ██:██ AM cho thấy chìa khóa đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Hiện tại vẫn chưa biết làm thế nào hoặc tại sao SCP-860 bị di chuyển. Sự cố đã ảnh hưởng sâu sắc đến Ts. ███. Phỏng vấn tâm lý được đề xuất.

Phụ lục: Dưới đây là các bản ghi của Cuộc thám hiểm I - IV. Nhân viên Cấp 2 và ở trên có thể truy cập Tài liệu 860-I và II. Chỉ nhân viên Cấp 4 và ở trên có thể truy cập Tài liệu 860-III và IV.

Tài liệu 860-I và II
Tài liệu 860-III và IV

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License