SCP-8900-EX


đánh giá: +9+x

LƯU Ý: TÀI LIỆU SAU KHÔNG CÒN HIỆU LỰC VÀ CHỈ ĐƯỢC DÙNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO.

HIỆN TẠI KHÔNG CÓ QUY TRÌNH QUẢN THÚC CHO SCP-8900-EX.

SCP-8900-EX-new.jpg

SCP-8900 ảnh hưởng đến một số lính Mỹ tại [BỊ TÁC ĐỘNG].

Mã vật thể: SCP-8900-EX

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-8900 đã được phân loại là Keter do việc quản thúc nó là vô cùng khó khăn. Hiện tại, có vẻ không có cách nào khả thi để có thể ngăn chặn SCP-8900.

Những cá nhân và đồ vật bị ảnh hưởng bởi SCP-8900 sẽ được cách ly và tiêu huỷ ngay lập tức bằng phương pháp Hỏa thiêu chớp. Lửa phát sinh từ quá trình này sẽ được dập tắt bằng môi trường chân không trong bóng tối hoàn toàn để ngăn chặn sự lan truyền. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhân sự của Tổ chức không được tiếp xúc với cá nhân hoặc đồ vật bị ảnh hưởng bởi SCP-8900.

Phụ lục 8900-1: Đã phát hiện ra rằng bóng tối hoàn toàn có hiệu quả trong việc kìm hãm sự lây lan của các triệu chứng của SCP-8900 trên các đối tượng sống. Các nhân sự Harker và Miriam đã bị giam giữ và đang được nghiên cứu.

Miêu tả: SCP-8900 là một hiện tượng nhận thức phức tạp ảnh hưởng đến quang phổ khả kiến và dường như lây lan qua tiếp xúc. Nó có thể được chụp ảnh bằng một số kỹ thuật mới được phát triển, tuy nhiên, quá trình chụp ảnh dị thể này dường như dẫn đến sự lan rộng nhanh hơn, và không được khuyến cáo.

SCP-8900 hiện không thể ngăn chặn và về mặt lý thuyết không thể kiểm soát được. Nó bắt đầu xuất hiện vào giữa những năm 1800, như là một hiệu ứng phụ của các kỹ thuật nhiếp ảnh nhất định, nhưng chỉ hạn chế trên các tấm ảnh và không lan truyền. Lưu ý rằng sự xuất hiện của các biểu hiện của SCP-8900 trong những bức ảnh này dường như [ĐÃ GIẤU] phát triển của công nghệ nhiếp ảnh. SCP-8900 như chúng ta biết ngày nay có vẻ đã xuất hiện trong khoảng những năm 1935, khả năng là do kết quả của các thí nghiệm của Tập đoàn █████ với công nghệ "bộ ba phim tích hợp".

Phụ lục 8900-2:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License