SCP-895


đánh giá: +1+x

Hình quay Trực tiếp Khu Quản thúc 895-06(30 m)

Mã vật thể: SCP-895

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-895 được niêm phong, khép kín và lưu trữ trong một phòng quản thúc ngầm bị cô lập ở độ sâu khoảng 100 mét. Không máy quay, micrô, hoặc thiết bị giám sát khác được đưa vào trong phạm vi 10 mét "Vùng Đỏ" của SCP-895 mà không có sự cho phép rõ ràng từ ít nhất hai (2) nhân viên Cấp 3.

Bất kỳ nhân sự tại chỗ nào biểu hiện hành vi bất thường hoặc có dấu hiệu chấn thương tâm lý sẽ được cách ly ngay lập tức, và bị loại bỏ khỏi điểm hoặc tử hình tùy vào tình huống hiện tại.

Mô tả: SCP-895 là một quan tài bằng gỗ sồi trang trí công phu được thu hồi từ Nhà xác █████ █████ bởi nhân viên SCP vào ngày ██/█/██, sau các báo cáo về cảnh quay bất thường được ghi hình bởi thiết bị giám sát đặt tại địa điểm đó. Khi được hỏi, nhân viên nhà xác không thể xác định nguồn gốc của SCP-895 và làm thế nào nó được vận chuyển đến địa điểm. Khi cố gắng mở SCP-895, các đặc vụ tại vị trí tìm thấy vật thể rỗng; tuy nhiên, các quan sát viên xem băng ghi hình từ máy quay trực tiếp đã [THÔNG TIN ĐÃ XÓA]. Cho đến khi có thông báo mới, SCP-895 phải luôn được đóng mọi lúc.

SCP-895 gây ra gián đoạn trong máy quay và thiết bị giám sát hình ảnh trong vòng 50 mét tương tự với ảo giác sống động, nhiễu loạn với biến số thời lượng và độ đều đặn tương ứng với máy quay gần SCP-895. Trong phạm vi 5 mét từ SCP-895, cảnh quay được ghi lại có thể gây chấn thương tâm lý nghiêm trọng và kích động ở phần lớn đối tượng. Những tình trạng này không gia hạn ra người quan sát trực tiếp hiện diện trong khu vực.

Phụ lục 895-01: Trích dẫn âm thanh từ Nhật ký Thu hồi SCP-895 (██/█/██)

03:41L - Chỉ Huy: Đội Một, đây là Chỉ Huy. Tất cả dân thường đã bị giam giữ và được sơ tán. Anh có thể tiến vào bắt giữ.
03:41L - ĐộiTrưởngT1: Thưa Chỉ Huy, đây là Đội Trưởng Một. Đã rõ, chúng tôi đang di chuyển vào.
03:43L - ĐộiTrưởngT1: Chúng tôi đang ở bên trong sảnh. Kiểm tra hình quay từ máy quay.
03:44L - Chỉ Huy: Đội Một, đây là Chỉ Huy. Bọn tôi đang nhận…[dừng]…bọn tôi thấy máu trên bức tường, xin hãy xác nhận.
03:44L - ĐộiTrưởngT1: Phủ nhận, thưa Chỉ Huy, nó trống ở đây. Không có gì bất thường.
03:45L - Chỉ Huy: … nó biến mất rồi. Đội Một, cân nhắc đặc tính lan truyền nhận thức có thể có hiệu lực.
03:45L - ĐộiTrưởngT1: Xác nhận, thưa Chỉ Huy. Đội Một đang di chuyển vào khu vực lưu trữ.
03:47L - ĐộiTrưởngT1: Chúng tôi đang trong khu vực lưu trữ, vật thể được xác định.
03:48L - Chỉ Huy: Chúa ơi, nó đang di chuyển… Đội Một, xác nhận, đối tượng có vẻ còn sống và đang di chuyển.
03:48L - ĐộiTrưởngT1: … Thưa Chỉ Huy, phủ nhận, chúng tôi không thấy có chuyển động. Vật thể có vẻ bình thường.
03:48L - ĐộiTrưởngT1: Hai, mở nó lên.
03:48L - Tiếng vũ khí sẵn sàng, tiếp theo sau là tiếng cót két khi vật thể được mở.
03:49L - T1-2: Thưa sếp, nó trống rỗng.
03:50L - ĐộiTrưởngT1: Thưa Chỉ Huy, đây là Đội trưởng Một. Vật thể có vẻ trống rỗng.
03:51L - ĐộiTrưởngT1: Thưa Chỉ Huy, anh có xác nhận?
03:51L - Chỉ Huy: Tiếng la hét và nôn ọe.
03:51L - ĐộiTrưởngT1: Thưa Chỉ Huy, anh có xác nhận?!
03:52L - ĐộiTrưởngT1: Chết tiệt. Đóng thứ đó lại!

Phụ lục 895-02: Sau Sự cố [THÔNG TIN ĐÃ XÓA] và mất mát 3 nhân sự, Vùng Đỏ của SCP-895 đã được kéo dài từ 5 mét lên 10 mét, và các ca của nhân viên an ninh được giảm xuống còn 4 giờ để phòng ngừa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License