SCP-929


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-929

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-929 hiện tại đang trong hình dạng một con Chim Hoét đen con bình thường. SCP-929 được giữ bên trong một lồng kính được đậy kín có kích thước là 4m x 4m. Lồng kính này phải bao gồm cả SCP-929 và sinh vật 'mẹ' của nó. SCP-929 sẽ được cho ăn hằng ngày theo Biểu đồ dinh dưỡng 929-1. (Xem sự cố 929-1)

Hiện tại SCP-929 đang trong hình dạng của một cá thể thuộc loài Carassius auratus auratus, một loài cá vàng nhà, để giảm bớt những khó khăn trong việc quản thúc. SCP-929 sẽ được giữ bên trong một bể kính có kích thước 3m x 3m cùng với một con cá vàng mà nó coi là 'mẹ'.

Bế cá ở giữa sẽ được bao quanh bởi những bể nhỏ hơn, mỗi bể chứa một con cá vàng. Trong trường hợp cá vàng 'mẹ' qua đời, SCP-929 sẽ coi một con cá vàng xung quanh là 'mẹ' mới của nó, thay vì là các nghiên cứu viên giám sát.

SCP-929 phải được cho ăn theo Biểu đồ dinh dưỡng 929-2 ít nhất hai lần một ngày. Không được thực hiện các hành vi đe dọa đối với SCP-929 (như gõ vào kính bể cá, lắc bể cá, v.v.)

Mô tả: SCP-929 là một thực thể có khả năng thay đổi chiều cao, trọng lượng và loài, vì nó có thể thay đổi hình dạng và chức năng sinh lí sao cho tương thích với các loài khác. Khi đi vào một khu vực cách ba mét so với một cá thể động vật, SCP-929 sẽ coi sinh vật đó là 'mẹ' của nó và sẽ ngay lập tức thay đổi hình dạng giống như loài của sinh vật đó. SCP-929 luôn ở dưới hình dạng cá thể con của loài mà nó đã biến đổi rồi sẽ giữ nguyên hình dạng này cho đến khi sinh vật 'mẹ' bị giết hoặc có hành vi chống lại nó.

Khi có các hành vi thù địch, khuôn mặt cùng với sọ của SCP-929 sẽ tách rời và lộ ra ngoài. Một số tua giống như những bộ phận mà nó đã bắt chước từ những sinh vật khác sẽ dần lòi ra từ bên trong cái lỗ đã tạo. SCP-929 dùng những xúc tu này để tiêu diệt cá thể thù địch kia bằng cách bóp cổ, những hành động bạo lực và cú quất. Sau khi cá thể thù địch bị giết hoặc chết theo một cách nào đó, SCP-929 sẽ đi tìm một một sinh vật 'mẹ' mới.

SCP-929 sẽ tác động ngoại cảm vào những sinh vật nó coi là 'mẹ'. Cá thế mẹ sẽ tin rằng SCP-929 là con của chúng và sẽ nhớ lại những hồi ức về SCP-929. Một tác động nhẹ hơn cũng được thực thể sử dụng lên những sinh vật xung quanh, khiến cho chúng tin rằng SCP-929 là con đẻ của sinh vật mẹ kia. Tuy nhiên, tác động nhẹ hơn này có thể biến mất khi những sinh vật đó đang tập trung hoặc đã biết được các đặc tính của SCP-929 từ trước.

Sự cố 929-1: Vào ngày ██/██/████, những sinh vật 'mẹ' của SCP-929 đã tấn công những nghiên cứu viên vì họ đã cho thực thể ăn sai cách. Trong suốt sự cố, SCP-929 đã cố gắng vi phạm quản thúc, khiến cho hai (2) nhân viên an ninh tử vong và Ts.█████ bị thương. Những sinh vật mẹ và các quy trình quản thúc đã được sửa đổi để dễ quản lý SCP-929 hơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License