Lịch Sử Quản Thúc SCP-938


đánh giá: +3+x

Ngày 6 tháng 3 năm 1943: Do ánh sáng từ nguồn năng lượng điện khổng lồ cấu thành nên SCP-938 và do công nghệ hiện tại bất khả thi để quản thúc nó, một cách tiếp cận khác nhằm giảm thiểu các mối đe dọa từ thực thể này là cần thiết. Thay vào đó, nỗ lực tập trung vào sự hiểu biết và dự đoán hành vi của SCP-938 nhằm giảm thiểu mối đe dọa của nó cho đến khi việc quản thúc trở nên khả thi.

Ngày 13 tháng 1 năm 1950: SCP-938-A đã và đang được đưa vào diện quản thúc bởi Tổ chức.

Ngày 3 tháng 7 năm 1969: Các nhân viên an ninh chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của SCP-938-A và các nhà nghiên cứu được giao nhằm nghiên cứu SCP-938 đã được hợp thành ĐĐNCĐ Theta-9, "Xú Nguyệt Xuất". ĐĐNCĐ Theta-9 sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của các ứng cử viên SCP-938-A và các nghiên cứu của SCP-938 khi hoàn cảnh cho phép.

Ngày 19 tháng 12 năm 1986: SCP-938-A đã chết do trụy tim. Mười phút trước cái chết của SCP-938-A, một xe cứu thương đã có mặt tại Nhà An Toàn ██-█. Không một thành viên nào thuộc ĐĐNCĐ Theta-9 nhận rằng đã yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp và SCP-938-A cũng từ chối trách nhiệm cho việc này. Chiếc xe cứu thương đã bị chối từ với lý do đây là một cuộc gọi chơi khăm 911. Khi cơn trụy tim của SCP-938-A xảy ra, một nỗ lực để liên lạc với các dịch vụ cấp cứu đã được thực hiện. Khi các nhân viên hỗ trợ khẩn cấp đến, SCP-938-A đã tử vong. Quá trình điều tra thêm cho thấy trung tâm điều phối khẩn cấp địa phương đã không nhận được cuộc gọi đầu tiên yêu cầu hỗ trợ cho Nhà An Toàn ██-█. Một điều phối viên khẩn cấp làm nhiệm vụ tuyên bố thiết bị đầu cuối của ông đã chỉ ra một yêu cầu chưa được trả lời cho các dịch vụ khẩn cấp tại địa chỉ này.

Công tác đánh giá lại tính khả thi của quy trình quản thúc đang được tiến hành.

Ngày 2 tháng 6 năm 1989: Quản thúc SCP-938, trong khi có khả năng đòi hỏi một nguồn chi phí đáng kể, việc này được tin là khả thi. Ngoài ra, một ứng cử viên SCP-938-A có khả năng đã được sắp đặt. Khi xây dựng các công trình ngăn chặn cần thiết, SCP-938-A sẽ được sử dụng để thu hút SCP-938 vào khu vực quản thúc.

Ngày 1 tháng 10 năm 1989: Đã thành công trong việc bắt giữ SCP-938. Nó sẽ được đặt trong Dàn Tụ Điện Zero tại Điểm Nghiên Cứu và Quản Thúc Sinh Học 06 Điểm Nghiên Cứu và Quản Thúc Sinh Học 07. Không một thử nghiệm hoặc quá trình quan sát nào được cho phép mà từ đó sẽ yêu cầu hoặc có khả năng cho phép SCP-938 được phóng thích hoặc thoát khỏi quá trình quản thúc trong Dàn Tụ Điện Zero.

Ngày 20 tháng 9 năm 1991: Công tác quản thúc SCP-938 đã bị vi phạm sau một kịch bản vi phạm "Đêm Tĩnh Lặng" tại Điểm Nghiên Cứu và Quản Thúc Sinh Học 06 . Cơ sở hạ tầng toàn Điểm của Điểm 06 đã được dự kiến sẽ không nhận được sự cứu hộ. Các công trình ngăn chặn mới phải được xây dựng trước khi SCP-938 có thể bị bắt lại.

Ngày 21 tháng 12 năm 2005: Vào ngày 12-19-2005, Tiến sĩ ██████ khi vào Kho lưu trữ Zero để hỗ trợ việc kiểm tra buồng chứa SCP-938 đã mang một thiết bị lưu trữ siêu nhỏ bên người. Sau khi nhận ra sai phạm của mình vào ngày hôm sau, Ts. ██████ đã báo cáo quá trình vi phạm quản thúc ngẫu nhiên và từ bỏ thiết bị lưu trữ siêu nhỏ này cho mục đích nghiên cứu, cho biết nó đã hoàn toàn bị ghi đè bằng các dữ liệu vô nghĩa. Ổ đĩa này hiện có sẵn cho nhân viên nghiên cứu để kiểm tra theo yêu cầu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License