SCP-947

Mã Vật thể: SCP-947

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-947 được lưu trữ trên một tệp văn bản của một chiếc ổ cứng USB. Chiếc ổ cứng này hiện đang được lưu trữ trong một tủ khóa tại khu Vũ Khí Kỹ Thuật Số Điểm 42. Nghiên cứu viên cấp thấp Gautam Ramesh hiện đang cùng làm việc với Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Upsilon-4 ("Viên Thuốc Ngọt") nhằm phát triển một tác nhân kháng lan truyền nhận thức cho SCP-947.

Mô tả: SCP-947 là một ngôn từ thiếu chuyên nghiệp mang tính lan truyền nhận thức, được người sáng tạo ra từ này định nghĩa là "một kẻ giả tạo, phiền phức mà bạn chỉ mong họ cút đi cho rồi"[nguyên văn]. Bất cứ người nào nói tiếng Anh nghe hoặc viết SCP-947 sẽ tự động hiểu nghĩa cũng như biết tên của người tạo ra dị thể và bắt đầu thêm dị thể vào vốn từ vựng của mình. Dần dần, những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ thay thế hoàn toàn những ngôn từ thiếu chuyên nghiệp trong vốn từ vựng của họ bằng SCP-947.

SCP-947 được Tổ Chức phát hiện lần đầu vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, khi nó được dùng trong các bài đăng Twitter của Nội các Anh. Dị tính của SCP-947 ngay lập tức được để ý do tên của tác giả được thêm vào. Một cuộc điều tra nhắm đến các hoạt động trên mạng xã hội của Nội Các đã đã truy vết tác nhân lan truyền nhận thức được tạo ra bởi Gautam Ramesh, một người nhập cư Ấn Độ sống với mẹ mình ở Leeds, Anh Quốc. Ramesh đăng bài trung gian truyền nhiễm ban đầu qua Twitter và Facebook lên tài khoản của một vài nhà thầu hệ thống vũ khí phòng thủ người Anh và nhanh chóng lây lan đến Nội các trong vòng hai ngày.

Bài đăng Twitter ban đầu của Ramesh có nội dung như sau:

Các Bạn Nên Xem Qua Công Nghệ Mới Hay Ho Này Không Thì Các Bạn Sẽ Nhìn Như Một [NGÔN TỪ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG] [nguyên văn]

Bài đăng trên Facebook của anh ấy có nội dung như sau:

Chào Cả Nhà, Tui Vừa Mới Nghĩ Ra Một Công Nghệ Mới Hay Ho Này: Ý TƯỞNG TRONG CÂU CHỮ. Hãy Giúp Tui Quảng Bá Không Thì Bạn sẽ Thực Sự Trông Như [NGÔN TỪ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG] ' [nguyên văn]

Tại thời điểm hiện tại, SCP-947 được dùng bởi xấp xỉ ██% dân số nói tiếng Anh trên thế giới.

Phụ lục: Phỏng vấn với Gautam Ramesh

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License