SCP-976


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-976

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-976 được liên kết với một máy tính nghiên cứu biệt lập tại Điểm-█. Tất cả dữ liệu từ SCP-976 phải được lưu trữ để phân tích, các bản sao sẽ tự động lưu trữ sau mỗi 24 giờ. Cần yêu cầu Cấp bậc 2 để thực hiện nghiên cứu về dữ liệu được trích xuất từ SCP-976

Không được tải SCP-976 xuống tại bất cứ thiết bị nào có kết nối trực tiếp với mạng nội bộ của Điểm-█ hay với bất kỳ kết nối Internet bên ngoài. Ngoại trừ việc bảo trì, cần phải có sự cho phép trước của ít nhất hai nhân sự cấp 3 để truy cập trực tiếp vào SCP-976 cho các mục đích khác.

Mô tả: SCP-976 là một ổ cứng kiểu Western Digital ████████ với dung lượng được xác định là 32 GB. Lớp vỏ bên ngoài cùng dạng với ổ cứng của hãng và có giao diện ATA-100 song song tiêu chuẩn. SCP-976 nặng một cách bất thường. Cho đến nay mọi nỗ lực tháo rời lớp vỏ bên ngoài đều thất bại.

SCP-976 được tìm thấy trong thiết bị đầu cuối của máy tính nghiên cứu ████-██ thuộc Tổ chức tại Điểm-█ trong quá trình thông hành an ninh bắt buộc nhằm đảm bảo đã tiêu hủy các dữ liệu nhạy cảm trong thiết bị điện tử. Các đặc tính dị thường của nó thể hiện khi các kỹ thuật viên nhận ra quá trình lắp đặt nó vi phạm các nguyên tắc cấu hình thiết bị tiêu chuẩn. Nó được quản thúc ngay lập tức sau khi truy cập thành công và dữ liệu bên trong đã được phân tích. Vẫn không rõ bằng cách nào SCP-976 xuất hiện trong thiết bị đầu cuối của máy tính

Khi kết nối với máy tính tiêu chuẩn và kích hoạt, SCP-976 hoạt động bình thường, nhưng nó phát ra âm thanh vo ve cao bất thường không giống bất kỳ kiểu ổ cứng nào đã biết. Khi nghiên cứu bằng giao diện được thiết kế đặc biệt, SCP-976 có chứa một 'phần' khoảng 32 GB của kho dữ liệu lớn, hiện có kích thước được ước tính là hơn ███ TB. 'Phần' này thay đổi vị trí sau mỗi 24 giờ hằng ngày, vào đúng 00:11:53 AM. Do đó cần phải tải xuống toàn bộ dữ liệu về SCP-976 mỗi ngày để tiến hành phân tích.

Từ việc tiếp tục phân tích hơn █, ███ 'phần' dữ liệu được trích xuất từ SCP-976, các đoạn tệp sau đây đã được phục hồi:

  • Một số đoạn báo cáo tin tức, gồm ảnh và một phần video. Các đoạn tin này đều có niên đại trong quá khứ, nhưng tất cả đều không khớp với bất kỳ báo cáo nào trong kho lưu trữ của Tổ chức.
  • Các tài liệu lưu trữ ghi chép vè việc sử dụng [DỮ LIỆU BỊ XÓA] và [DỮ LIỆU BỊ XÓA], đây là những công nghệ chưa được phát minh hoặc chưa từng được nghiên cứu trong khoa học hiện đại.
  • Quy trình quản thúc và nhật ký thử nghiệm SCP-███, một vật thể đã bị phá hủy trong quá trình quản thúc và không bao giờ được lưu trữ
  • Nhật ký thử nghiệm chi tiết về SCP-███, những thử nghiệm này chưa bao giờ được cho phép bởi mức độ nguy hiểm liên quan đến các đề xuất thí nghiệm nói trên.
  • Mô tả chi tiết về SCP-███ và SCP-███, những vật thể này không tồn tại.
  • Hồ sơ về tư liệu và vật thể SCP được lưu trữ tại Điểm-██, chúng không tồn tại.

Toàn bộ dữ liệu được khôi phục từ SCP-976 khớp với các định dạng dữ liệu tiêu chuẩn của Tổ chức, nhưng có vẻ không tương ứng với dữ liệu được tìm thấy trong kho lưu trữ. Hiện có giả thuyết cho rằng SCP-976 có thể là một 'góc nhìn mới' về kho lưu trữ của Tổ Chức từ một dòng thời gian hoặc sự tồn tại khác.

Phân tích dữ liệu được khôi phục từ SCP-976 đang được tiến hành.

Phụ lục 976-1:

Vào ngày ██/██/200█, Ts. ███████ và Ts. █████ bị tiêu diệt trong quá trình tiếp cận dữ liệu của SCP-976, điều này cho thấy nó chứa tác nhân thông tin độc tương tự với [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Yêu cầu tăng cường bảo mật đối với dữ liệu của SCP-976, cần sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu tự động trước khi mở các tệp không xác định.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License