App điện thoại bị nguyền rủa

Vật thể: SCP - 999 - VN
Phân loại: Keter
Quy trình quản thúc đặc: Mọi điện thoại đã cài đặt SCP - 999 VN sẽ được tịch thu và được bỏ vào một chiết lồng thủy tinh tại khu 95 và không được có internet hoặc sóng điện thoại gần điện thoại đã cài SCP - 999 VN. Đối với những người đã bị các bệnh tâm lý khi tiếp xúc với SCP - 999 VN sẽ được vào một bệnh viện thần kinh của tổ chức và được điều 24/7 và ngửi một số tiền rất lớn cho những người thân còn sóng sót của nạn nhân.
Mô tả: SCP - 999 VN là một app điện thoại có tên là Smile is death với biểu tượng là nụ cười của một hộp sọ của trâu. SCP - 999 VN chỉ có mặt trên App Store và Google Play. Ứng dụng SCP - 999 VN được miễn phí và không tốn dung lượng và thời gian tải về của nó là mười giây. Khi ứng dụng SCP - 999 VN đã được tải về trong vòng một sẽ nhận được một đoạn ghi âm với một tiếng la hét vô cùng đau đớn với một tiếng cười vô cùng man rợn và tiếng la hét đó chính là của một người thân trong gia đình hoặc dòng họ của bạn. Tuần sau thì người có tiếng hét đó sẽ chết. Sau đó SCP - 999 VN sẽ nhận được một đoạn phim kinh dị ngẫu nhiên mà không rõ nguồn gốc, sau khi xem xong thì đoạn phim đó sẽ biến mất, nếu đối tượng xem quá nhiều các đoạn phim kinh dị từ SCP - 999 VN sẽ trở nên không bình và dần tách biệt với xã hội và sẽ điên dần lên. Tổ chức sẽ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP - 999 VN sẽ được uống thuốc từ SCP - 500 và nước từ SCP - 006.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License