SCP Anthology 2022

đánh giá: +7+x

ANTHOLOGY là gì?

ANTHOLOGY là một sự kiện được diễn ra 31 ngày liên tục, trong đó một tác giả sẽ đăng một tác phẩm kinh dị mỗi ngày. Tất cả các SCP này đều có một chủ đề chung là “Bảng Chữ Cái Tử Thần” – một thử thách cho mỗi tác giả khi phải viết một bài SCP dựa trên một chữ hoặc kí tự đã được cung cấp. Không hề có một mạch chuyện tuyến tính nào giữa các bài cả — ngoại trừ việc đi theo bảng chữ cái đã được sắp xếp, với câu chuyện sẽ thay đổi theo nhiều cách khác nhau, hoặc sẽ thuộc về một mạch truyện hoặc canon nào đó.

Sẽ luôn có một thứ gì đó cho mọi người ở đây. Nếu cái họ muốn là những cơn ác mộng.

scp-7027

Giáo sư Nagarjuna

Ahub.png
Atượng trưng cho "Annihilation"
scp-7034

Giáo sư Miller

AEhub.png
Ætượng trưng cho "Ærials"
scp-7091

Giáo sư Nấm học

Bhub.png
Btượng trưng cho "Blood-Borne"
scp-7113

Giáo sư Warren

Chub.jpg
Ctượng trưng cho "Closers"
scp-7160

Giáo sư Spierig

Dhub.png
Dtượng trưng cho “Dermatology”
scp-7179

Giáo sư Kruskal

Ehub.png
Etượng trưng cho "Eternity"
scp-7219

Giáo sư Oppenheimer

Fhub.jpg
Ftượng trưng cho "Fallout"
scp-7234

Giáo sư Ramsey

Ghub.jpg
Gtượng trưng cho "Grease"
scp-7291

Giáo sư Carpenter

G2hub.jpg
Ȝtượng trưng cho "Ȝesundheit"
scp-7303

Giáo sư Botswain

Hhub.png
Htượng trưng cho “Health”
scp-7340

Giáo sư Morton

Ihub.jpg
Itượng trưng cho “Incision”
scp-7396

Giáo sư Schwarzschild

Jhub.gif
Jtượng trưng cho “Jetsam”
scp-7432

Giáo sư Anaximander

Khub.png
Ktượng trưng cho "Keystone"
scp-7450

Giáo sư từ Jerusalem

Lhub.png
Ltượng trưng cho “Lamentations”
scp-7470

Giáo sư Nguyệt Cầu Học

Mhub.png
Mtượng trưng cho "Moonlight"
scp-7533

Giáo sư Màu Sắc Học

Nhub.gif
Ntượng trưng cho "Neon"
scp-7559

Giáo sư West

Ohub.png
Otượng trưng cho "Organs"
scp-7579

Giáo sư Turing

O2hub.png
Øtượng trưng cho "Ørkesløs"
scp-7603

Giáo sư có Đam Mê được Nuông Chiều Quá Mức

Phub.png
Ptượng trưng cho "Pluto, Previously. Presently Primrose."
scp-7660

Giáo sư Peele

Qhub.png
Qtượng trưng cho “Questions”
scp-7686

Giáo sư Cronenberg

Rhub.png
Rtượng trưng cho “Reshape”
scp-7725

Giáo Sư Bốc Mùi

Shub.png
Stượng trưng cho "Saintly"
scp-7759

Giáo sư Drake

Thub.png
Ttượng trưng cho "Transmission"
scp-7795

Giáo sư Lazarus

Thhub.png
Ðtượng trưng cho "Ðirteen"
scp-7840

Giáo sư Geppetto

Uhub.png
Utượng trưng cho "Unstrung"
scp-7841

Giáo sư Khảo Cổ Học

Vhub.png
Vtượng trưng cho “Violence”
scp-7898

Giáo sư Lớp Hình Nhện

Whub.png
Wtượng trưng cho "Walls"
{$link}

Đa Giáo sư

static.jpg
X tượng trưng cho…
scp-7972

Giáo sư Aster

Yhub.png
Ytượng trưng cho "Youth"
scp-7980

Giáo sư Nhân Chủng Học

Zhub.png
Ztượng trưng cho Ziggurat

Danh sách Tác giả

SCP-7027 A tượng trưng cho Annihilation (Hủy Diệt) - MetaphysicianMetaphysician
SCP-7034 Æ tượng trưng cho Ærials (Màn Khói) - J DuneJ Dune
SCP-7091 B tượng trưng cho Blood-Borne - Marceline_RaynesMarceline_Raynes
SCP-7113 C tượng trưng cho Closers - Doctor CimmerianDoctor Cimmerian
SCP-7160 D tượng trưng cho Dermatology (Da Liễu Học) - JakdragonXJakdragonX - PedagonPedagon
SCP-7179 E tượng trưng cho Eternity (Vĩnh Hằng) - CaliboldCalibold
SCP-7219 F tượng trưng cho Fallout (Tàn Tro) - Dr BalthazaarDr Balthazaar
SCP-7234 G tượng trưng cho Grease (Dầu Mỡ) - notgullnotgull
SCP-7291 Ȝ tượng trưng cho Ȝesundheit- HarryBlankHarryBlank
SCP-7303 H tượng trưng cho Health (Sức Khỏe) - DysadronDysadron
SCP-7340 I tượng trưng cho Incision (Cắt Mổ) - bigslothonmyfacebigslothonmyface
SCP-7396 J tượng trưng cho Jetsam (Hàng Trôi Dạt) - BillithBillith
SCP-7432 K tượng trưng cho Keystone - Jack IkeJack Ike
SCP-7450 L tượng trưng cho Lamentations (Ai Ca)- djkaktusdjkaktus
SCP-7470 M tượng trưng cho Moonlight (Ánh Trăng) - Its a Bad IdeaIts a Bad Idea
SCP-7533 N tượng trưng cho Neon - NecroKittenNecroKitten - BillithBillith - EmotionalEntropyEmotionalEntropy
SCP-7559 O tượng trưng cho Organs (Nội Tạng) - WerylliumWeryllium
SCP-7579 Ø tượng trưng cho Ørkesløs - Placeholder McDPlaceholder McD
SCP-7603 P tượng trưng cho Pluto, Previously. Presently Primrose. (Pluto trong Quá Khứ. Hiện Tại là Primrose.) - FantemFantem - OpossumisticOpossumistic
SCP-7660 Q tượng trưng cho Questions (Câu Hỏi) - A Random DayA Random Day
SCP-7686 R tượng trưng cho Reshape (Thay Hình Đổi Dạng) - EcronakEcronak
SCP-7725 S tượng trưng cho Saintly (Thánh Thiện) - Uncle NicoliniUncle Nicolini
SCP-7759 T tượng trưng cho Transmission (Truyền Phát) - swordlover87swordlover87
SCP-7795 Ð tượng trưng cho Ðirteen - TrintavonTrintavon
SCP-7840 U tượng trưng cho Unstrung (Kẻ Không Dây) - Grigori KarpinGrigori Karpin
SCP-7841 V tượng trưng cho Violence (Bạo Lực) - TanhonyTanhony
SCP-7898 W tượng trưng cho Walls (Những Bức Tường) - RaddagherRaddagher
SCP-7930 X tượng trưng cho XXX - UraniumEmpireUraniumEmpire
SCP-7931 X tượng trưng cho Xenotransplantation (Cấy Ghép Ngoại Lai) - ArcydziegielArcydziegiel
SCP-7932 X tượng trưng cho Xenobiotic (Ngoại Sinh) - S D LockeS D Locke
SCP-7933 X tượng trưng cho Xing - daveyoufooldaveyoufool
SCP-7972 Y tượng trưng cho Youth (Thanh Xuân) - minminminmin
SCP-7980 Z tượng trưng cho Ziggurat - Dr GearsDr Gears

Thông tin phụ:

Giải thưởng Kinh dị nhất:

Kinh Dị Nhất1: M tượng trưng cho Moonlight bởi its a bad idea

Các Giải Về Thông số2

Nhà Ngôn Ngữ Học3: J Dune

Một trong Chúng ta4: Dysadron, its a bad idea, Grigori Karpin

Đắc Tội Tày Đình5: Calibold

Tiếng Khóc Than của Kẻ Dị Dạng6: Billith


Những giải thưởng cho tác giả/tác phẩm

Tội đồ Đầu tiên7: Calibold

Ma Mới8: Daveyoufool

Ma Tốc Độ9: Mis

Chậm Mà Chắc Sẽ Thắng Cuộc Đua10: Placeholder McD

Huyết Thệ11: Dr Trintavon

Found Footage12: Fantem

Ác Quỷ Chi Tiết13: JackIke, Weryllium, Billith

Đại Xà14: JackIke

Quỷ Lùn15: Weryllium

"Bọn ta là Quân Đoàn"16: Djkaktus

"Con bé khôn thật."17: Billith

KHỐI LẬP PHƯƠNG18: DjKaktusGiải thưởng cho độc giả:

Thỏa Thuận Khắp Nơi19: UncannyClown

Giao Tiếp Đa Ngôn Từ20: UncannyClown

Đồng lõa Giết người21:

Igor22 Ruskied

Đa Diện Quái Nhân23: IDMS-V, Guaire

Thầy Pháp24: Lordxenu

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License