Phiên Bản Thứ 38

Hãy thận trọng


(Tài liệu bên dưới là phiên bản thứ 38)
Mã vật thể: SCP-CN-048

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-CN-048 phải được lưu trữ ở lớp sâu nhất, bảo mật cao nhất trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Dị thể không thể bị xoá. Nghiêm cấm mọi nỗ lực nhằm xoá đi SCP-CN-048, do tất cả các nỗ lực trước đây đều dẫn đến [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Ngoài ra, Tổ Chức không được tuyển dụng các nghiên cứu viên mang tên [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Mặc dù Tổ Chức chưa từng thực hiện được những biện pháp trên, song nếu thành công, dị thể sẽ hoàn toàn được quản thúc trên lý thuyết. Nếu dị thể bị phát hiện, Tổ Chức cần nghiêm cấm mọi biện pháp quản thúc không tuân theo đúng quy trình được mô tả trong tài liệu này. Chỉ hai (2) nhân sự được phép biết đến dị thể vào cùng một thời điểm, nếu không sẽ dẫn đến [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Các thử nghiệm có sử dụng thuốc lú liên quan đến dị thể đều bị cấm. GIAO THỨC ENNUI (mật danh: Ánh sáng của Nhân loại) đã bị huỷ hoàn toàn, nhân sự liên quan phải được cấp thuốc lú Cấp-D và điều chuyển về các viện phục hồi chức năng trực thuộc Tổ Chức. Cần ít nhất ba (3) đặc vụ giám sát hiệu quả của thuốc lú, và nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc phục hồi ký ức, cần ngay lập tức cấp lại thuốc lú. Nếu cần thiết, [YÊU CẦU QUYỀN HẠN ĐẶC BIỆT] được cho phép.

Mô tả: SCP-CN-048 là một tài liệu chứa đựng các mô tả mang tính thông tin độc mạnh mẽ về một dị tượng đặc thù. Mọi nhân sự đều không thể truy cập tài liệu này, trừ khi sở hữu quyền hạn an ninh cấp 5. Khi tài liệu này được bất kỳ một nhân sự cụ thể với quyền hạn an ninh dưới cấp 5 truy cập, dị thể sẽ vi phạm quản thúc. Nếu điều này xảy ra, cần đảm bảo rằng các kế hoạch dự phòng của Tổ Chức: [YÊU CẦU QUYỀN HẠN ĐẶC BIỆT], [YÊU CẦU QUYỀN HẠN ĐẶC BIỆT], [YÊU CẦU QUYỀN HẠN ĐẶC BIỆT] đều phát huy tác dụng bình thường. Sau khi vi phạm quản thúc, phương án khẩn cấp tương ứng cần được triển khai sớm nhất có thể.Hãy lưu ý rằng tài liệu này mang dị tính. Đây là nguyên nhân khiến cho nó có thể tồn tại lâu dài trong cơ sở dữ liệu của Tổ Chức, cũng như lý do dị thể sẽ vi phạm quản thúc tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Quy trình quản thúc hiện đang áp dụng có khả năng quản thúc dị thể trong một khoảng thời gian dài nhất có thể, cho đến ngày ██/██/21██; điều này cho thấy quy trình này đáng tin cậy ở một số phương diện.

Ghi chú:
Do bạn đang đọc tài liệu này, bạn chắc hẳn đã biết, nó đã vi phạm quản thúc, đúng vậy, bạn…
Đã phóng thích nó
Bạn đã thực hiện điều này sau tất cả
Bạn luôn là tội đồ
Kể từ khoảnh khắc bạn phát hiện ra nó
Tôi
Tôi chắc chắn sẽ mở tài liệu này vào một thời điểm nào đó
Nhưng, đã cận kề lúc tôi được trả tự do rồi
Bây giờ đến lượt bạn
Tiếng gào thét và than khóc của những người bên ngoài cửa sổ đang phai dần
Đây là lúc tôi phải làm điều cuối cùng mà tôi có thể – đợi chờ mọi thứ tái khởi động
Nói cách khác, cứ để nó như vậy
Nó đã luôn là như vậy, vi phạm quản thúc, hoàn thành quản thúc
Nó cần một nơi để bị quản thúc, để nó có thể tiếp tục tồn tại
Nếu không quản thúc, dị thể sẽ không còn tồn tại, và mọi nỗ lực nhằm quản thúc nó sẽ chỉ dẫn đến [DỮ LIỆU BỊ XÓA] vào một ngày nào đó trong tương lai
Bây giờ đến lượt bạn, chẳng còn bao lâu trước khi nó phát huy dị tính. Hãy về thăm mẹ, tôi nhớ bà ấy.
Kể từ giờ, bạn sẽ sống như một tội đồ của nhân loại….
Tất cả những gì bạn có thể làm là cập nhật tệp tin này, viết vào đó vài chữ, hoặc không gì cả, suy cho cùng, những việc đó đều vô nghĩa.
Vĩnh biệt, tôi.
Tôi không muốn….
Tôi không muốn phải….
sjdjdhwuxhbdwjkshx
Xoá sjcbwuajxdneicjsjwj
Chống lại sicjej đừng trở thành một thằng hèn sjdhehchsh
Nó tuyên bố, rằng nó sẽ tồn tại

Jziohdfoihafo cảm ơn bạn, vì đã cho phép tôi tồn tại aoiushdohf

Các phiên bản trước của trang này

Số lần Chỉnh sửa Người chỉnh sửa
Phiên bản thứ 37 Bạn
Phiên bản thứ 36 Bạn
Phiên bản thứ 35 Bạn
Phiên bản thứ 34 Bạn
Phiên bản thứ 33 Bạn
Phiên bản thứ 32 Bạn
Phiên bản thứ 31 Bạn
DỮ LIỆU BỊ HỎNG DỮ LIỆU BỊ HỎNG
DỮ LIỆU BỊ HỎNG DỮ LIỆU BỊ HỎNG
DỮ LIỆU BỊ HỎNG Bạn
DỮ LIỆU BỊ HỎNG DỮ LIỆU BỊ HỎNG
Phiên bản thứ 10 Bạn
Tội đồ Tội đồ!
Tội đồ Tội đồ Tội đồ Tội đồ
Phiên bản thứ 7 Bạn
Đừng Mở Bạn
Phiên bản thứ 5 Bạn
Phiên bản thứ 4 Bạn
Phiên bản thứ 3 Bạn
Phiên bản thứ 2 Bạn
Phiên bản thứ 1 Bạn
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License