SCP-CN-20210401-J


đánh giá: +7+x
tom.png

Tom Công Lý!

Tôn hiệu Vật thể: Tom Điên Khùng!

Phân loại: Shrt

Quy trình Quản thúc: Ngắn.

Mô tả: SCP-CN-20210401-J là một con mèo lai lông ngắn màu cam. Đối tượng thù địch với bất kỳ đối tượng/khái niệm nào (ví dụ: giấy cuộn) có thể được coi là "dài" theo nghĩa trừu tượng. Định nghĩa của dị thể về "dài" không ổn định trong thử nghiệm và được cho là chủ quan.

SCP-CN-20210401-J thường tỏ ra ngoan ngoãn. Khi đối tượng cảm nhận được bất kỳ đối tượng nào có thể được liên kết chủ quan với khái niệm "dài", Quy trình Planck Tiêu Chuẩn sẽ bắt đầu, dẫn đến việc tiêu diệt mục tiêu thù địch của nó trong tất cả các sự kiện được quan sát cho tới nay.

Mô tả về Quy Trình Planck Tiêu Chuẩn (giới hạn từ nhân sự cấp ⑨ trở lên)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License