SCP-CN-2227

/* source: http://scpko.wikidot.com/theme:minimal-scp-foundation-by-cocoonist */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: none;
}
 
div#side-bar {
  position: fixed;
  left: -19em;
  height: 100%;
  overflow-y: auto;
  top: 0;
  width: 17em;
  padding: 0.45em;
  display: block;
  z-index: 10;
  transition: left 0.5s ease-in-out;
}
div#side-bar:hover {
  left: 0;
}
 
div#side-bar:before {
  content: '≡';
  position: fixed;
  top: 0.5em;
  left: 0.5em;
  font-size: 30px;
  width: 36px;
  height: 36px;
  text-align: center;
  z-index: 6;
  transition: left 0.5s ease-in-out;
  opacity: 0;
  cursor: pointer;
}
 
div#side-bar:hover:before {
  transition-delay: 0.1s;
}
 
@media (min-width: 768px) {
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
  .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
}

city

Khung cảnh có thể được nhìn thấy từ cửa sổ SCP-CN-2227

Mã vật thể: SCP-CN-2227

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Lối vào SCP-CN-2227 đã bị khóa bởi Khu vực-CN-15, nhân sự dưới quyền hạn bảo mật Cấp 3 bị nghiêm cấm tiếp cận dị thể.

Mô tả: SCP-CN-2227 là một căn phòng trên tầng thượng của một tòa nhà, vốn thuộc về tập đoàn [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] tại Thành phố [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]. So với các căn phòng khác trong tòa nhà, bên trong SCP-CN-2227 được trang trí đơn giản và chỉ có một chiếc ghế sofa đơn như đồ nội thất duy nhất. Chiếc ghế được đặt ở vị trí đối diện với cửa sổ hai cánh. Sau khi thử nghiệm, toàn bộ cơ sở vật chất điện năng bên trong SCP-CN-2227 đều không hoạt động.

Nếu bất kỳ đối tượng nào tiến vào dị thể một mình trong khoảng thời gian từ 23:00 đến 2:00 ngày hôm sau, SCP-CN-2227 sẽ biểu lộ dị tính. Cánh cửa sẽ không được mở từ phía bên ngoài cho tới khi đối tượng tự động rời đi. Đối tượng thường chọn ngồi trên sofa sau khi tiến vào. Tại thời điểm này, một chai bia hợp theo khẩu vị của đối tượng sẽ xuất hiện trên sàn trước mặt họ. Một chai bia khác cũng sẽ xuất hiện một cách dị thường sau khi đối tượng uống.

Sau khi một lượng bia1 được cung cấp, SCP-CN-2227 sẽ ngừng đặc tính này lại. Đối tượng sẽ nhận ra một mảnh giấy dưới chai bia cuối cùng được cung cấp bởi SCP-CN-2227:

Ánh sáng chói, đêm không ngủ, hi vọng bạn để lại lo lắng phía sau

Ngày mai, cuộc sống sẽ tiếp diễn.

THẤT MIÊN HÀNH


Đã xác thực rằng bia và giấy cung cấp bởi SCP-CN-2227 không biểu hiện dị tính.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License