SCP-CN-2304

Biểu Tượng-2304

Mã vật thể: SCP-CN-2304

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mỗi phòng ban khu vực cần lựa chọn một điểm để thực hiện SCP-CN-2304. Điểm trên phải có đủ nhân viên để thực hiện SCP-CN-2304 trong khoảng thời gian giữa 00:00 và 04:00 giờ địa phương hàng ngày. Nhằm giảm thiểu tổn hại gây nên khi thực hiện liên tục SCP-CN-2304 từ nhân viên, mỗi điểm cần phải xoay tua nhân viên dựa trên tình hình.

Nếu SCP-CN-2304-1 không được quan sát thấy xuất hiện theo thường lệ sau khi thực hiện SCP-CN-2304, điểm trên cần phải thông báo cho Hội Đồng Giám Sát và mọi điểm để sẵn sàng cho kịch bản khẩn cấp.

Miêu tả: SCP-CN-2304 là một nghi thức dị thường, được phát triển và đảm bảo bởi phòng ban ma pháp Điểm-CN-44 của Chi Nhánh Trung Quốc của Tổ Chức. Các quy trình cần thiết để thực hiện SCP-CN-2304 bao gồm:

  1. Không ít hơn 33 người cần phải tụ hợp tại khu vực trống, không cách nhau hơn 1.5m giữa hai người cạnh nhau.
  2. Mỗi người cần giữ 2 g vàng nguyên chất trong mồm và cúi về phía đông.
  3. Mỗi người sử dụng một vật nhọn làm từ vàng nguyên chất để tạo một vết thương và lấy máu từ vết thương ấy (khuyến khích cắt ở đầu ngón tay) rồi vẽ Biểu Tượng-2304 từ máu họ cách họ khoảng cách hợp lý.
  4. Mỗi người cúi trán chạm vào cạnh biểu tượng và giữ vị trí ấy trong 30 phút. Lễ nghi thức được coi như thành công.

SCP-CN-2304-1 là mặt trời sau ngày 23/04/2021. Nếu không can thiệp, việc mọc tự nhiên của SCP-CN-2304-1 từ phía đông không thể được nhìn thấy từ bất cứ vị trí nào trên Trái Đất, và sự hiện diện của SCP-CN-2304-1 cũng không thể được cảm nhận tại khí quyển Trái Đất. Cho đến hiện tại, việc sử dụng SCP-CN-2304 liên tục là cách duy nhất để ngăn chặn hiện tượng dị thường trên.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License