SCP-CN-3300-EX

đánh giá: +5+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-CN-3300-EX

Phân loại: Explained

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Đã xác thực rằng SCP-CN-3300-EX là một phần trong sự bình thường. Không quy trình quản thúc nào được cho là cần thiết.

Mô tả: SCP-CN-3300-EX là mã định danh dành cho một hiện tượng dị thường xảy ra ở Làng Duskfort. Vào ban đêm, dân làng tại đây nảy sinh mong muốn xoay người lại mạnh mẽ, thường kèm theo sợ hãi.

Tỷ lệ tội phạm phần lớn đã gia tăng kể từ khi hiện tượng này được phát hiện, và số người chết được tìm thấy cũng tăng lên. Trong khi đó, các thi thể thường được tìm thấy thiếu nội tạng, một vài thi thể thiết xót các bộ phận giống nhau. Hầu hết các trường hợp vẫn chưa được giải quyết. Kết luận rằng những trường hợp này đều do một cá nhân thực hiện.

Gần như toàn bộ người dân đều khẳng định đã nghe thấy giọng nói mơ hồ của một người đàn ông. Và họ đều nghe thấy rằng 'Này bạn, có phiền không nếu giúp tôi một…' Theo như khảo sát, một vài đối tượng nghe thấy một phiên bản khác. Các câu trả lời khác nhau, nhưng hầu hết các cư dân đều không trả lời giọng nói.

Hiện tại, những sự cố liên quan đến SCP-CN-3300-EX đã được coi là bình thường, và Tổ Chức hiện đang xem xét các tổ chức thí nghiệm có liên quan. Cá nhân liên quan đến các vụ án được tìm thấy trong một ngôi đền hoang vắng bên trong làng Dustfort nhưng đã chết từ lâu.

Hiện chưa rõ liệu những cá thể khác thuộc loại này có tồn tại hay không, và giả thuyết được cho là một trong hai khả năng khiến SCP-CN-3300-EX tồn tại lâu hơn. Nhân sự phụ trách đến từ Dustfort, Ts. Daisy, đã thất bại trong việc tìm kiếm trong khu vực. Hiện tại, phỏng đoán của Ts. Promise không được chứng minh là chính xác. Ngay cả khi giả thuyết chính xác, vẫn còn tranh cãi về việc liệu Tổ Chức có nên can thiệp hay không.

Hiện tại, dị tượng SCP-CN-3300-EX vẫn xảy ra, nhưng không có thêm quy trình quản thúc nào được cho là cần thiết và nhiều cuộc điều tra đã bị hoãn lại.

Phụ lục: Ghi chú từ cựu Ts. Promise

Đừng bao giờ đánh giá thấp nó. Chúng ta có thể chọn lạc quan hoặc bi quan, nhưng đừng bao giờ thiếu hiểu biết. Đây là cách duy nhất để chúng ta chống lại nó. Ánh sáng nơi đây không hiện hữu. Đối với nạn nhân và thủ phạm, cũng như thủ phạm tiến hóa từ nạn nhân, với một trong hai người thì điều đó là đúng.

Khi ánh sáng ban ngày ngơi nghỉ, 'nó' sẽ không chết — mặc dù ánh sáng chẳng thể làm gì với ngụy trang của nó.

Chỉ có chúng ta mới có thể giết nó. Vâng, chúng ta. 'Chúng ta' không chỉ đề cập đến chúng tôi và Duskfort, và không bao giờ đề cập đến mấy thứ quái đản hay Tổ Chức, mà là chúng ta. Hãy để ánh sáng ban ngày chiếu xuống chúng ta trực tiếp. Nó là SCP-CN-3300. Nó ở bên trong tất cả chúng ta.

Trên đây là dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả mặt trời. Bản thân tôi cũng vậy, tôi hy vọng bạn có thể nhìn thấy gì đó ngoài ánh sáng lạnh lẽo. Ngay cả khi ai đó tuyên bố 'đã vô tình đốt cháy mẩu giấy ghi chú', tôi tin là bạn đã hiểu rằng tôi đã đọc qua tất cả, và thấu hiểu được màn đêm. Tôi sẽ không trở thành màn đêm ngay cả khi nó nuốt chửng tôi. Tôi là chính tôi; tôi không bị nuốt trọn bởi hoàng hôn; tôi không im lặng trong đêm tối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License