Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!


đánh giá: +26+x

Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!

skippy.png

Xin chào, bạn yêu! ~:o) Tui là Skippy, trợ lý SCP tự động của bạn! Chào mừng bạn đến với Tổ Chức SCP! Trước khi chúng ta bắt đầu, tui muốn hỏi chút xíu, bạn có thấy biểu tượng sau quen thuộc không?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License